Molens gemeente Zuidhorn overgedragen aan de gemeente Westerkwartier

ZUIDHORN - Donderdag 6 december was het laatste molenoverleg in de gemeente Zuidhorn. De gemeente is eigenaar van vier molens die staan in Noordhorn (de Fortuna), Oldehove (Aeolus, De Leeuw) en Grijpskerk (de Kievit).

Al vanaf de vorige gemeentelijke herindeling in 1990 hebben de (leerling)molenaars, molengids, molenambtenaren en -wethouders gezamenlijk goed voor de molens gezorgd. Met dank aan alle gemeenteraden en externe subsidies was er steeds voldoende geld om de molens goed te onderhouden. Alle molens staan er op en top bij en met trots draagt de gemeente de molens nu over aan de nieuwe gemeente Westerkwartier. De korenmolen Eben Haëzer in Enumatil, wat nu nog onder de gemeente Leek valt, wordt toegevoegd aan het rijtje van gemeentelijke molens in het Westerkwartier.

In het visierapport Economie heeft de raadsgroep herindeling Westerkwartier vastgesteld, dat molens een goed voorbeeld zijn van monumenten die behouden moet blijven. Molens dragen in sterke mate bij aan de identiteit van het gebied. Volgens het visierapport is eigendom in hoge mate van belang voor adequaat onderhoud en behoud van dat erfgoed. Molenwethouder Fred Stol: ,,Uit het rapport valt op te maken dat er een hoog ambitieniveau is voor molens in de nieuwe gemeente. Het gaat dan over het behouden en benutten, maar vooral het beleven van erfgoed. Hierbij wordt de verbinding gelegd met Recreatie en Toerisme waarmee de identiteit van het Westerkwartier wordt benadrukt. De molencommissie heeft altijd met veel inzet en plezier gewerkt aan onze molens. We zijn dankbaar voor de inzet van al die mensen die in de afgelopen jaren met plezier hebben samengewerkt aan de instandhouding van onze prachtige molens.”

De molenaars hebben tijdens het overleg de molenambtenaren en -wethouder benoemd tot ridder in de ‘orde van de meelzak’. Dit is een blijk van waardering in de vorm van een oorkonde, waarin is aangegeven dat de medewerkers en wethouder geridderd zijn in deze bijzondere orde.