Het Westerkwartiertje ‘Twee werelden’

WESTERKWARTIER - Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn gaan in januari op in een nieuwe gemeente. Deze krant blikt wekelijks vooruit op de herindeling. Deze week: burgemeester Marcel Thijsen (50) van Tynaarlo die werkt als (in-)formateur op weg naar een bestuurscoalitie.

U sprak vorige week met alle negen verkozen partijen. Wat is uw indruk?

,,Alle partijen willen van Westerkwartier iets moois maken. Nu vraagt het besturen van een gemeente van 10.000 tot 15.000 inwoners om andere capaciteiten dan een gemeente van 60.000 inwoners. Raadsleden van kleine gemeente zijn vaak gefocust op zaken die ze zien in eigen dorp of wijk. Die blik moet worden vergroot. Ik acht de vertegenwoordigers met wie ik sprak, hiertoe in staat. Hun enthousiasme is groot.''

Geen van de partijen sluit een andere partij bij de coalitievorming uit. Hoe verrassend is dat?

,,Ik heb gemerkt dat er best nog wel oud zeer is bij sommige partijen jegens andere partijen. Maar dat oud zeer bleek in alle gevallen bespreekbaar. Iedereen vond dat dit echt iets van het verleden moet blijven.''

De twee grootste partijen, VZ Westerkwartier en ChristenUnie, nemen het voortouw bij de formatie. Staan zij niet voor twee werelden die ver af staan van elkaar?

,,ChristenUnie staat voor degelijkheid en betrouwbaarheid. VZ Westerkwartier zit in de haarvaten van de samenleving en spreekt de taal van mensen. De uitdaging is die twee werelden met elkaar te verbinden.''

U pleit voor vorming van een christelijk-sociaal coalitieblok dat wordt aangevuld door een andere partij. Doet het CDA daarin mee?

,,Het CDA is een serieuze coalitiekandidaat. Het CDA kan VZ en CU aan een raadsmeerderheid helpen. GroenLinks en PvdA zijn qua grootte de volgende partijen. Die komen als eerste in aanmerking om het lokaal-christelijk blok aan te vullen. Eerder dan de VVD denk ik.”

Wat wordt het grootste dilemma?

,,Dat zijn ongetwijfeld de financien. In de eerste anderhalf jaar zijn harde keuzes nodig en compromissen. Als die uitblijven, zijn de reserves na anderhalf jaar opgesoupeerd. Niemand die dat wil.''

Waarom bent u zelf eigenlijk partijloos?

,,Bij geen van de landelijke partijen voel ik me thuis. Hoewel ik als katholiek van oorsprong kind van de verzuiling ben, vind ik lid zijn van een politieke partij iets uit het verleden. Bij mijn aantreden was ik de derde partijloze burgemeester in ons land. Nu zijn er al meer dan tien.”