Noord-Nederland dient innovatieprogramma voor mkb in bij Europese Commissie

De drie noordelijke provincies hebben gezamenlijk het programma Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2021-2027 ingediend bij de Europese Commissie. Dit EFRO-programma richt zich op het verder versterken van de vernieuwingskracht van Noord-Nederland.

Dit voorjaar worden de eerste subsidies verwacht. Het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) stelt naar verwachting in mei de eerste subsidies beschikbaar.

Wat willen we bereiken?

Het doel is het innovatievermogen van het midden- en kleinbedrijf (mkb) te vergroten. Eerst werden voornamelijk individuele innovatietrajecten gestimuleerd, die gericht waren op ondernemingen die al met innovatie bezig zijn.

Nu is de inzet om de groep van innovatieve bedrijven in Noord-Nederland te vergroten. Daarnaast wordt er gewerkt om obstakels weg te nemen die vernieuwing van bedrijven in de weg staan. We investeren in innovatief ondernemerschap, digitalisering, personeel en samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties om gezamenlijk tot nieuwe oplossingen te komen.

Meer informatie is te vinden op: www.snn.nl/over-snn/europa-2021-2027.

Voor meer informatie, ga naar www.provinciegroningen.nl.

Alle bekendmakingen zijn ook te lezen via: www.officielebekendmakingen.nl.