Haags getreuzel helpt de ‘lokalen’ - Westerkwartiertje

Van een leien dakje loopt de kabinetsformatie in Den Haag niet. De politieke partijen treuzelen zo lang dat af en toe de roep klinkt om nieuwe verkiezingen. Voor lokale politici is dat allerminst een gunstig scenario.

In maart 2022 zijn de raadsverkiezingen. Als bijvoorbeeld in januari nieuwe Kamerverkiezingen plaatsvinden worden de lokale verkiezingen hierdoor onherroepelijk beïnvloed. De slepende kabinetsformatie werkt toch al niet positief uit op de beeldvorming van mensen over de politiek. Steeds meer Nederlanders raken uitgekeken op de landelijke politiek. Dat kan ertoe leiden dat minder mensen naar de stembus gaan. Als dat gebeurt bij Kamerverkiezingen, kan zich dat herhalen bij raadsververkiezingen. 

Lokale partijen op veel plaatsen aan de winnende hand

Het zijn de puur lokaal opererende politieke groeperingen die hier evenwel garen bij zouden kunnen spinnen. Een aantal raadverkiezingen op rij zijn lokale partijen op veel plaatsen toch al aan de winnende hand. Hoe meer mensen uitgekeken raken op de landelijke politiek hoe meer kiezers onderdak zoeken bij lokale partijen.

Lokale afsplitsing van de VVD

Lokale partijen dat zijn in de gemeente Westerkwartier de groeperingen VZ Westerkwartier en Sterk Westerkwartier. Hoewel over de laatste groepering moet worden gezegd: Sterk Westerkwartier presenteert zich graag als een pure lokale partij. Maar in werkelijkheid is het een lokale afsplitsing van de VVD die ruim drie jaar geleden is opgericht door een paar politieke diehards die voorheen actief waren bij de liberalen. Toen zij voor hun jarenlange trouwe dienst bij de VVD aan de dijk werden gezet, richtten zij een eigen partij op. 

De meerwaarde van Sterk Westerkwartier in de lokale politiek van de fusiegemeente valt niet te ontkennen. Fractievoorzitter Harry Stomphorst (oud-VVD-voorman in Marum) en de relatieve nieuwkomer Anneke Laan voeren constructief oppositie zonder ideële stokpaardjes te berijden waartoe de grotere medeoppositiepartij GroenLinks nog wel eens geneigd is.

Vuist maken

’t Is eerder gesuggereerd op deze plek: Sterk Westerkwartier zou kunnen overwegen zich aan te sluiten bij grotere lokale ‘broer’ VZ Westerkwartier. Door krachtenbundeling kan de lokale politiek echt een vuist maken met uitzicht op een tweede wethouderspost? 

Hoe langer het getreuzel aan het Haagse Binnenhof duurt, hoe groter de kans dat de lokale politiek aan dominantie nog verder gaat winnen in de gemeentepolitiek van Westerkwartier.