Leefbaarheid: geen woorden maar daden - Westerkwartiertje

Binnenkort verschijnen de programma’s waarbij de politieke partijen maart volgend jaar de verkiezingen ingaan. Daarin wordt ongetwijfeld weer hoog opgegeven van het DNA dat aan het Westerkwartier wordt toegedicht.

Weet u het nog? De D die staat voor Dichtbij, de N voor Nuchter en de A voor Ambitieus. ’t Is een terminologie met een hoog theoriegehalte. Want even makkelijk kiezen de partijen ervoor om bijvoorbeeld de oude raadhuizen van Marum en Grootegast te sluiten. Voor de gemeentelijke dienstverlening moeten Marumers en Grootegasters in de toekomst reizen naar Leek of Zuidhorn. Dan rijst toch de vraag: Hoezo Dichtbij?

Leefbaarheid ligt de partijen na aan het hart

Ook een begrip als leefbaarheid komt op bijkans alle pagina’s van de verkiezingsprogramma’s voorbij. De leefbaarheid in de 42 kernen die Westerkwartier telt, ligt de partijen na aan het hart. Met die intentie is niks mis. Maar in werkelijkheid is de invloed van de dames en heren politici op de leefbaarheid van de dorpen slechts beperkt. Dat zien we in Zuidhorn waar schoenenzaak Land, Klusmaat Van Dorp en eerder zalencentrum Balk en warenhuis Blokker zich gedwongen zagen hun bedrijven te sluiten. Uit online reacties blijkt dat Zuidhorners zich zorgen maken over het tanende voorzieningenniveau in hun dorp. De prachtige verkiezingsprogramma’s en beleidsnota’s ten spijt staat de politiek hier machteloos tegenover.

Rijdende winkel nieuw leven inblazen

Hoe de leefbaarheid daadwerkelijk moet worden vergroot? Dat laten twee wakkere ondernemers uit Oldehove en Oostwold zien. Zij zien er brood in om de rijdende winkel naar het concept van de vroegere SRV nieuw leven in te blazen. Inwoners van kleinere kernen in de gemeente Westerkwartier die al vele jaren verstoken zijn van iedere vorm van winkelvoorzieningen, kunnen in de rijdende winkel die wekelijks langskomt, straks voor levensmiddelen en met name verse (streek-)producten terecht. Een oppepper voor de leefbaarheid in de kleine kernen van jewelste. Dit dankzij het initiatief van ondernemer Wim Telintel die er drie jaar geleden ook al voor zorgde dat de zieltogende dorpssupermarkt in Oldehove overeind bleef.

Ondernemingszin en liefde voor mensen

Door naast zijn supermarkt een rijdende winkel op de weg te brengen, ziet hij mogelijkheden om zijn afzet in de kleinere kernen in zijn regio te vergroten. In de persoon van oud-bedrijfsleider Kor Veldsema van de supermarkt in Oostwold, vond hij een droomkandidaat om de supermarktwagen te bemannen. Veldsema beschikt over ondernemingszin, enthousiasme, servicegerichtheid en liefde voor mensen om dit initiatief tot een succes te maken. 

Anders dan met name de partijen die een maakbare samenleving uitdragen, is het niet de politiek die zorgt voor leefbaarheid in dorpen. Leefbaarheid staat of valt in dit geval met de aanwezigheid van initiatiefrijke ondernemers die bereid zijn hun nek uit te steken. 

Wekelijks de straat op

Politieke partijen zijn afhankelijk van de gunst van kiezers die hen in het zadel moeten helpen. Daarvoor gaan zij om de vier jaar de straat op. De beide mannen achter de rijdende winkel gaan wekelijks de straat op om te dingen naar de gunst van de consument. 

Door iedere week even binnen te stappen bij de rijdende winkel om inkopen te doen, kunnen inwoners van bijvoorbeeld Den Horn, Boerakker en Sebaldeburen deze voorziening op de weg houden. Concreet hebben de dorpsbewoners de leefbaarheid van het eigen dorp hiermee in eigen hand.