Bijdrage in reis- of studiekosten

Inwoners van de provincie Groningen met een laag inkomen die de kosten voor hun opleiding of die van hun kind niet kunnen betalen, kunnen een beroep doen op het Studiefonds.

Tot en met 31 augustus kan er nog een aanvraag ingediend worden voor het schooljaar 2020/2021. Voor het studiejaar 2021/2022 kan ook al een aanvraag worden gedaan. Het Studiefonds is bedoeld voor ouders van scholieren uit het voortgezet onderwijs of het mbo of voor studenten boven de 30 jaar aan het mbo, hbo of universiteit.

Kijk voor de voorwaarden op: https://www.provinciegroningen.nl/subsidies/wonen-en-welzijn/studiefonds-2021/2022/

 

-------------------------------------------------
Voor meer informatie over de provincie Groningen ga naar www.provinciegroningen.nl
Alle bekendmakingen zijn ook te lezen op via www.officielebekendmakingen.nl