Onherkenbaar veranderd - Historisch Correct

De foto is genomen in het centrum van Leek. De plek is echter onherkenbaar veranderd. Veel oudere Leeksters zullen de plek wel onmiddellijk herkennen. Leek was tenslotte niet erg groot en veel ouderen herinneren zich ongetwijfeld nog veel van vroeger. De foto is genomen op de Kerkweg.

Het water door het centrum was nog aanwezig. De sluis in het centrum natuurlijk ook. De sluisdeuren zijn links nog net zichtbaar. Bij die sluisdeuren is boven de sluis een mooi bruggetje. Enkele fietsers en voetgangers passeren net het water via het bruggetje. Wellicht herkent u zichzelf? We kijken naar de overkant van het water: dat is het Boveneind. Om precies te zijn: de huizen van links naar rechts zijn Boveneind 12, 11 en 10. De plek is bepaald, maar deze adressen bestaan niet meer. Na het verdwijnen van het water uit (een groot deel van) het centrum van Leek is ook de straatnaam hier aangepast. 

De plek waar de foto is genomen is nu De Dam. Boveneind 12 uit 1960 is nu De Dam 31. Hier zit nu, met een voorpleintje, Time Out Kappers Leek. Op de plek van Boveneind 11 en 10 uit 1960 zit nu, zelfs maar een gedeelte van, de voor Leekster begrippen zeer grote zaak Heys Schoenmode. Adres De Dam 29. Dan weten nu ook de jongere Leeksters waar de foto is genomen. Terug naar het verleden. Het bruggetje is behoorlijk smal en heeft een relatief simpele constructie. Met handkracht was het dan ook eenvoudig omhoog te klappen, om een passerend schip de ruimte te geven. 

Prachtige aantekeningen

Het pand links, Boveneind 12, was een manufacturenzaak, oftewel een kledingzaak. Eerst van Sikkema maar later voortgezet door zijn schoonzoon Rosema. Een aantal jaren later heeft Rosema het pand grondig verbouwd. De vorm die het toen kreeg is nog steeds herkenbaar. In het ‘Rosema-pand’ zitten nu meerdere zaken. Time Out Kappers Leek zit dus aan de vroegere voorzijde. Boveneind 11 was van Technisch Bureau Van Wijk. Enkele jaren later werd dit pand wat verbouwd. De ouders van Van Wijk openden daar toen een nieuwe zaak. Boveneind 10 tenslotte was een café. Café Weites. Van de familie Weites. Frederik Weites was het officieel maar hij werd Frits genoemd. En voorheen was zijn vader Harm de caféhouder. Harm was daarnaast ook uitveiler. Hij is uitveiler geweest bij notaris Posthumus en bij diens opvolger notaris Hofsteenge te Leek. Aantekeningen daarvan zijn onlangs bij de Historische Kring terecht gekomen. Prachtig.


Tekst: Albert Graansma