'Wij zijn door gemeente in de steek gelaten'

ADUARD De gemeente Westerkwartier moet het bedrijf TenneT dwingen de twee oude elektriciteitsmasten die bij Aduard en Den Horn tegen eerdere afspraken in, blijven staan, weg te halen zodra de nieuwe hoogspanningsleiding in gebruik is genomen. Daarop dringen 32 inwoners van beide dorpen aan in een brief aan B en W en gemeenteraad.

De brief is opgesteld door bestuursrechtadvocaat Anna Kwint die woont in Aduard. Zij kijkt vanuit haar woonhuis zelf uit op de masten. TenneT wil de masten laten staan omdat er telecommunicatieapparatuur in hangt die volgens het bedrijf niet kan worden overgeplaatst naar de inmiddels verrezen nieuwe masten.

‘Gemeente heeft wellicht een fout gemaakt’

Enkele weken geleden spoorde raadslid Han Warmelink (GroenLinks) B en W tijdens een raadsvergadering al aan om actie te ondernemen tegen TenneT. Daar wilde wethouder Bert Nederveen (ChristenUnie) toen niet van weten. Bij die gelegenheid noemde hij het de verantwoordelijkheid van TenneT om met de omwonenden hierover te communiceren. Tijdens een raadsoverleg vorige week zei Nederveen dat de gemeente wellicht een fout heeft gemaakt. Inmiddels schakelde de gemeente een jurist in om opnieuw naar de vergunningskwestie te kijken.

De wethouder toonde zich geschrokken van klachten van bewoonster Janny Maat uit Den Horn. Zij klaagt in een brief aan de gemeente over de overlast die omwonenden ervaren van de aanlegwerkzaamheden van de nieuwe masten. Tegen alle afspraken in wordt volgens haar al voor zeven uur in de ochtend met de werkzaamheden begonnen met alle lawaaioverlast van ronkende vrachtauto's van dien. Het stoort haar bovendien dat TenneT nimmer met de omwonenden heeft gecommuniceerd dat twee oude masten blijven staan.

TenneT doof voor de aanhoudende klachten

Volgens Maat die vorige week insprak tijdens het raadsoverleg, houdt TenneT zich tot nu toe doof voor de aanhoudende klachten. ,,Als omwonenden zijn wij overgeleverd aan deze reus.’’ Ze toonde zich teleurgesteld in ambtenaren van de gemeente die het weigeren op te nemen voor de omwonenden. Het steekt haar in hoge mate dat de gemeente in een eerder stadium zelfs al akkoord is gegaan met het besluit van TenneT om twee oude masten te laten staan ,,Als omwonenden voelen wij ons door de gemeente in de steek gelaten.’’

De inspreekster uit Den Horn vond gehoor bij raadsleden die lieten weten het wel degelijk als taak te zien van de gemeente op te komen voor de belangen van eigen inwoners. Uiteindelijk zei wethouder Nederveen dit pleidooi te onderschrijven.

Tekst: Koos Bijlsma