Openstelling winkels op zondag... en het CDA - Westerkwartiertje

VVD, PvdA en GroenLinks gingen drie jaar geleden in meer of mindere mate in de fout met de personele samenstelling van hun kieslijsten. Bij het CDA was daarvan geen sprake.

De ledenvergadering schaarde zich in april 2018 eenstemmig achter Hielke Westra als lijsttrekker die meteen ook gold als kandidaat-wethouder. De huidige CDA-fractievoorzitter Geertje Veenstra zei later in deze krant dat ook zij de ambities had gehad om lijsttrekker te zijn. Dit jaar afwachten dus wie de kar namens het CDA bij de verkiezingen in maart volgend jaar gaat trekken.

Respecteren van de zondagsrust

In personeel opzicht geen problemen dus bij het CDA aan de vooravond van de vorming van de nieuwe gemeente. Maar behalve een kandidatenlijst moet er bij verkiezingen ook een partijprogramma komen. Bij dat proces lieten de christendemocraten wel een steekje vallen. Want over de openstelling van winkels op zondag werd in het CDA-programma met geen woord gerept. Daar viel een enkel CDA-lid wel over, toen het ontwerp-programma in april door de ledenvergadering moest worden vastgesteld. Dat betrof de Zuidhorner oud-CDA-fractievoorzitter Jan van den Akker. Hij stelde voor om alsnog de volgende zinsnede op te nemen in het programma: 'CDA Westerkwartier gaat voor het respecteren van de zondagsrust. Van winkelopenstelling op zondag is CDA-Westerkwartier geen voorstander.'

Respectabele opstelling

Maar oudgediende Van den Akker ving bot. In de toenmalige gemeente Leek waren de winkels al op twaalf zondagen per jaar open. Het bestuur onder voorzitterschap van de Zuidhorner oud-burgemeester Bertus Fennema vond - net als een meerderheid van de leden - dat de klok in Leek in dat opzicht niet kon worden teruggedraaid. Dat was een respectabele opstelling maar bracht de ChristenUnie hierdoor onbedoeld wel in de positie om zich op de zondagsopenstelling van winkels te kunnen profileren. Dat legde de club van CU-lijsttrekker Peter Holsappel geen windeieren. De CU harkte meer stemmen binnen dan het CDA. De 'eigen' CU-gedeputeerde Henk Staghouwer uit Briltil schreef deze winst voor zijn partij later toe aan de principiële stellingname van de CU omtrent de zondagsopenstelling van winkels.

Unique sellingpoint

Sinds corona mogen alle winkels die dat willen, op zondag open. Of dat na corona zo blijft, hangt af van de politiek. De verwachting is niet dat de ChristenUnie dit 'unique sellingpoint', zoals het in marketingtermen heet, voor de verkiezingen van 2022, uit handen zal geven. Dan is de vraag die resteert: wat doet het CDA?

Koos Bijlsma