'Bouwvergunning voor drie huizen onbestaanbaar'

Zuidhorn. De gemeente Westerkwartier oefent haar taken op het gebied van bouw- en woningtoezicht niet naar behoren uit, meent de Zuidhorner oud-CDA-fractievoorzitter Feitze van Zwol.

Volgens hem kan geen twijfel bestaan over de erfgrens tussen het nieuwbouwperceel van projectontwikkelaar Extenzo en de woning van de familie Kuipers aan de W.C. de Withstraat. Een rijtje van vier sparrenbomen 'vormt al jaren de grens tussen beide percelen. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt in artikel 5.62: ,,Een vrijstaande scheidsmuur, een hek, of een heg is gemeenschappelijk eigendom en mandelig indien de grens van de twee erven die aan verschillende eigenaars toebehoren, er in de lengterichting onderdoor loopt.’’ En verder: ,,Een vordering tot verdeling van een mandelige zaak is uitgesloten.’’

Te dicht bij de bomen

Op grond van dit artikel had de gemeente geen omgevingsvergunning mogen verlenen voor de bouw van een drie-onder-één kapper op het perceel van ontwikkelaar Extenzo. Want één van de drie nieuwbouwhuizen komt in dat geval te dicht bij de bomen te staan, waardoor minimaal één van de bomen gekapt moet worden. Als kappen uitblijft en er komen toch drie woningen, is er een reëel risico dat de wortels van de bomen worden aangetast en de bomen alsnog het loodje leggen. Inmiddels heeft Extenzo de kapvergunning die onlangs werd aangevraagd, ingetrokken.

Onrechtmatig grondgebruik door burgers

Oud-CDA-voorman Van Zwol noemt het onbestaanbaar dat de gemeente groen licht gaf voor de bouw van de drie-onder-één kapper zonder zich vooraf in de erfgrenskwestie te verdiepen. Westerkwartier had temeer gewaarschuwd moeten zijn, meent hij, omdat adviesbureau Eiffel in opdracht van de gemeente Zuidhorn in 2013 luchtfoto's maakte in de hele gemeente om eventueel onrechtmatig grondgebruik door burgers in kaart te brengen. Deze inventarisatie toonde aan dat burgers in ruim 800 gevallen al jarenlang grond van de gemeente in gebruik hadden.

Recht om grond terug te eisen vervalt

Te beginnen in Aduard had de gemeente aan dit 'illegale' grondgebruik een eind willen maken. Zes gezinnen trokken daadwerkelijk de portemonnee om grond van de gemeente aan te kopen, toen bleek dat de kwestie in vrijwel alle gevallen was verjaard. Als een gemeente twintig jaar lang niet optreedt tegen onrechtmatig gebruik van gemeentegrond door burgers, vervalt het recht om de grond terug te eisen. Indertijd was het ook oud-CDA'er Van Zwol die de gemeente wees op deze uitspraak van de Hoge Raad. Dat deed de gemeente Zuidhorn uiteindelijk besluiten om de snippergroenactie in Aduard terug te draaien.

Zuidhorn had vooraf berekend dat de terugvorderactie van de grond een slordige 800.000 euro had moeten opleveren voor de gemeente. Die inkomsten kon zij uiteindelijk dus op haar buik schrijven. De onterecht verkochte grond is spoorslags teruggegeven.

Onnodige bezwaarprocedures en rechtzaken

De gemeente heeft toen verzuimd aan al die adressen die op die lijst stonden even te berichten dat zij de verjaring van die grond erkende. Door dit na te laten, doen zich volgens Van Zwol nu onnodige bezwaarprocedures en rechtszaken voor. ,,Dat toont dit geval in de W.C. de Withstraat aan.’’

Tekst: Koos Bijlsma