Blinde en slechtziende mensen in Westerkwartier kunnen zelfstandig stemmen (op één stembureau)

Blinde en slechtziende mensen uit de gemeente Westerkwartier kunnen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zelfstandig stemmen. De gemeente stelt hiervoor op een van de stembureaus een stemmal met soundbox beschikbaar.

De gemeente komt hiermee tegemoet aan een wens van blinden en slechtzienden om zelfstandig te stemmen. Het is nu niet meer nodig iemand mee het stemhokje in te nemen of per volmacht af stemmen.

De stemmal met soundbox werkt als volgt: over het stembiljet wordt een speciaal ontwikkelde mal met gaatjes gelegd. De soundbox vertelt welke partij op welke lijst staat; dit voelen de stemmers met hun vinger op de mal.

Vervolgens horen ze per partij welke kandidaat op welke plek staat. Door te voelen en tellen vinden ze vervolgens de kandidaat waarop ze willen stemmen. Het bijbehorende vakje maken ze met potlood rood.