Gedeputeerde en wethouder zaaien berm langs kanaal bij Saaksum in (ter compensatie van nieuwe hoogspanningslijn)

Gedeputeerde Henk Staghouwer van Groningen en wethouder Bert Nederveen van Westerkwartier hebben donderdag het laatste deel van een berm langs het Oldehoofsch kanaal bij Saaksum ingezaaid.

Het inzaaien van deze berm maakt deel uit van het project Bloemrijke bermen langs de fietsroute tussen Lauwersoog en Enschede (LF 14). Het inzaaien van de bermen is een van de maatregelen om het landschap te compenseren voor de nieuwe hoogspanningslijn tussen de Eemshaven en Vierverlaten.

Deze 380 kV-verbinding vervangt de huidige de hoogspanningslijn van 220 kilovolt (kV) tussen de Eemshaven en Vierverlaten. Ter compensatie investeren netbeheerder TenneT en de provincie Groningen de komende jaren 14,9 miljoen euro in de kwaliteit van het landschap langs de nieuwe hoogspanningslijn.

Dit gebeurt in samenwerking met de gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland, Groningen en Westerkwartier, waterschap Noorderzijlvest en de inwoners van het gebied.

Voor het inzaaien van de bermen zijn zaden van wilde, gebiedseigen bloemen en kruiden gebruikt, zoals klaver, scherpe boterbloem, margriet, bermgras en duizendblad. De bermen staan in de zomerperiode in bloei.