Rollen even omgedraaid in raad Westerkwartier - Westerkwartiertje

GroenLinks is de grootste oppositiefractie in de gemeenteraad van Westerkwartier. Die partij stelt verreweg de meeste vragen. Toen burgemeester Ard van der Tuuk vorige week de raad schriftelijk informeerde over alle ontwikkelingen rond COVID-19 stelden de meeste fracties in de raadsvergadering hierover hooguit twee of drie vragen. Maar fractievoorzitter Klaas-Wybo van der Hoek van GroenLinks wel vijf.

Het klinkt bijna wat grotesk als hij openlijk de vraag stelt: ,,Hoe ziet het Westerkwartier er in het post-coronatijdperk uit?'' Zijn eigen gewicht relativeren, is niet de sterkte kant van de voorman van GroenLinks. Hij spreekt zijn mederaadsleden bij voorkeur ietsje bevoogdend toe en met een ondertoon van: ,,Als wij van GroenLinks de boel niet scherp in de gaten houden, komt het op de kop verkeerd in het Westerkwartier.’’

Zichtbare irritatie bij burgemeester Ard van der Tuuk

Zijn fractiegenoot Henk Bakker had tijdens de raadsvergadering van vorige week een mondelinge vraag. Die riep zichtbare irritatie op bij burgemeester Ard van der Tuuk. Deze moet als raadsvoorzitter de klok in de gaten houden. Kennelijk had Van der Tuuk zich stellig voorgenomen dat de laatste hamerslag nu eens vóór middernacht zou vallen. Raadslid Bakker wilde de burgemeester ter verantwoording roepen over zijn beleid ten aanzien van de vieringen van 4 en 5 Mei van dit jaar. Als gevolg van corona vielen al deze activiteiten vorig jaar in het water. Dat mag dit jaar niet opnieuw gebeuren. Binnen de coronaregels wil GroenLinks dat nauwkeurig wordt bekeken in hoeverre het mogelijk is toch herdenkingsactiviteiten te organiseren. ,,Wij hechten hieraan. En we merken: dat geldt voor de 4 en 5 Meicomités in de dorpen ook.’’

Spoedeisend karakter

Met die vraag was op zich niks mis. Ware het niet dat burgemeester Van der Tuuk juist de volgende dag digitaal om de tafel zou schuiven met de vertegenwoordigers van de diverse comités. Dat wist raadslid Bakker ook, zo bleek uit zijn vraagstelling. Als het overleg met B en W hierover gaande is, waarin schuilt dan het spoedeisende karakter om deze vraag tijdens de raadsvergadering naar voren te brengen?, wilde Van der Tuuk van de geachte afgevaardigde van GroenLinks weten. De manier waarop de burgemeester dit vroeg, was voor zijn doen scherp. Het leek alsof hij als burgemeester hier een raadslid ter verantwoording riep in plaats van andersom, zoals het uiteraard is bedoeld. Immers: de raad oefent als hoogste orgaan toezicht uit op het dagelijks bestuur en niet andersom.

Raadslid Bakker had op deze omwisseling van de rollen niet gerekend. Als verlegenheidsantwoord sprak hij enigszins stamelend: ,,Wij als raad willen dat er zoveel mogelijk herdenkingen doorgaan. Van die steun mag u zich verzekerd weten.''

Burgemeester groeit in zijn rol

Hopelijk damt de niet-aflatende vragenstroom van GroenLinks een beetje in na deze ingreep van Van der Tuuk. Zijn optreden van vorige week getuigt ervan dat de burgemeester groeit in zijn rol. De raadsvoorzitter heeft geen trek in overbodige vragen. Nu nog in Schipborg woont Van der Tuuk straks in Niebert en wil op tijd naar huis.