CU wil cursus voor jonge ouders: 'Geluk van mensen staat voorop'

Om (v)echtscheidingen te voorkomen, wil de gemeente Westerkwartier onderzoeken of het mogelijk is een (gratis) cursus aan te bieden, waarin jonge ouders leren goed met elkaar te communiceren. B en W stellen dit onderzoek in op voorstel van ChristenUnie en VZ Westerkwartier. CU-raadslid Jacqueline Dijkstra-Helmholt (40) legt uit.

Waarom zo'n cursus voor jonge stellen?

,,Je ziet dat de relatie van jonge ouders onder druk kan komen te staan als ze kinderen krijgen. Als man en vrouw tijdig hebben geleerd met elkaar te praten over hun relatie, helpt dat als ze later kinderen moeten opvoeden. Mijn man en ik hebben zelf ooit zo'n soort cursus gevolgd vanuit de kerk, waartoe wij behoren. Hoewel ik mijn man nu zoveel jaren later bij tijden nog steeds achter het behang kan plakken en andersom hij mij net zo, hebben wij hiervan nog altijd veel plezier.’’

Binnen de gemeenteraad toonde vorige week niet iedereen zich enthousiast. Met name D66 laakte deze vorm van 'betutteling'.

,,De gemeente schrijft uiteraard niet verplicht voor om zo'n eventuele cursus te volgen. Van 'betutteling' is in die zin geen sprake. Onze politieke opponenten zien het niet als een taak van de gemeente om, zeg maar, een soort 'relatiecursus' aan te bieden. Zij hebben het idee dat de meeste stellen op een roze wolk leven voordat ze aan kinderen beginnen en daarmee geen behoefte aan zo'n cursus. Van die roze wolk is volgens mij in lang niet alle gevallen sprake. Bovendien horen jonge stellen in hun eigen omgeving toch ook hoeveel impact het krijgen van kinderen heeft op een liefdesrelatie?’’

Hoeveel geld kosten scheidingsperikelen de gemeente?

,,Die kosten kunnen flink oplopen. De gemeente betaalt bijvoorbeeld de begeleiding van ouders die verzeild raken in een echtscheiding. Sommige kinderen krijgen zo'n klap mee van de scheiding van hun ouders, dat soms een beroep moet worden gedaan op (dure) jeugdhulp. Als je dat door preventie enigszins kunt voorkomen, is dat toch geweldig? Als gemeente meewerken aan bijvoorbeeld het openen van een scheidingsloket, wil bijvoorbeeld GroenLinks wel. Maar GL en andere partijen zijn wars van vormen van 'therapie' die erop gericht zijn dat mensen gelukkiger worden. Dat ziet men blijkbaar als ongewenste inmenging van de gemeente in de privésfeer van mensen. Heel wonderlijk vind ik dat. Ik ben blij dat verantwoordelijk PvdA-wethouder Elly Pastoor zich bereid heeft getoond met welzijnsorganisatie De Schans in gesprek te gaan om te onderzoeken of het aanbieden van zo'n cursus haalbaar en effectief is.’’