Kindercentrum De Jonge Wereld springt in gat noodopvang 

LEEK Een en al reuring op de eerste verdieping bij Kindercentrum De Jonge Wereld in Leek. Medewerker Laureen Afman is druk in de weer om zo'n twintig koters in het gareel te krijgen. En niet om ze warm te krijgen voor een spelletje maar om ze te begeleiden bij het schoolwerk. Evy, Sophie, Lars en Amy breken hun hoofd over de rekenwerkjes. ,,Oh my God, staartdelingen. Even googelen”, lacht Laureen

,,Soms snap ik het hier minder goed dan op school", zegt Amy. In principe moeten basisscholen in Leek, als gevolg van de strenge lockdown, tijdens de reguliere schooltijden noodopvang bieden aan kinderen van ouders met zogeheten cruciale beroepen. De praktijk leert dat niet alle scholen in omgeving Leek die opvang bieden. ,,We kregen verschillende signalen van ouders die met de handen in het haar zaten en niet wisten hoe ze de opvang voor hun kroost voor elkaar moesten boksen”, zegt directeur van De Jonge Wereld Astrid Oostra. Daarom besloot ze samen met partner en mede-eigenaar Emo de Vries dit gat op te vullen en noodopvang op te zetten. In plaats van na schooltijd kunnen de kinderen hier vanaf 7 uur ‘s ochtends tot 7 uur ‘s avonds terecht. Een hele organisatie maar volgens Astrid nodig in het belang van de kinderen. ,,Kinderen hebben al genoeg te verduren in deze crisis. In plaats van de kinderen heen en weer te slepen bieden wij ze graag een veilige en stabiele plek.” De Jonge Wereld werkt daarbij nauw samen met basisschool de Stapsteen. Voor deze school biedt de Jonge Wereld noodopvang voor kinderen uit kwetsbare gezinnen.

Het is passen en meten maar Astrid, Emo en Laureen blijken een gouden team in de opzet en de uitvoering van het project. Laureen, die nog met twee andere collega's het schoolwerk begeleidt, verzorgde voor de lockdown alleen de buitenschoolse activiteiten zoals sport en spel. ,, Ik heb gevoel voor begeleiding van kinderen en door mijn opleiding aan de ALO ben ik didactisch onderlegd”, vertelt Laureen. ,,Nu zie ik een andere kant van de kinderen en leer ik ze beter kennen. Omdat we via instructiefilmpjes, die de scholen doorsturen, uitleg krijgen, weten we hoe we de kinderen aan het werk moeten zetten. Soms moeten ze videobellen met hun leerkracht. Dat soort dingen worden van te voren doorgegeven. Astrid geeft de planning door en wij kunnen er mee aan de slag. Het is erg leuk om te zien dat de kinderen elkaar helpen en elkaar ook beter leren kennen. De ouders zijn er blij mee. Het is de zoveelste lockdown en met deze opvang wordt er duidelijkheid en rust geboden.”

De Jonge Wereld is sinds 4 januari op werkdagen dagelijks van 7 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds geopend en vaart hiermee een eigen koers. ,,We gaan door zolang het kan”, zegt Astrid die samen met Emo en manager Stephany, dag en nacht bezig is om alles in goede banen te leiden. Emo staat op de vloer om de afstand tot het personeel klein te houden, als aanspreekpunt en waar nodig aan te sturen en te helpen. Op dagen dat er meer dan twintig kinderen gebruik maken van de noodopvang wordt de groep gesplitst en wordt onderdak gevonden op de andere twee locaties van De Jonge Wereld.

Ineke Bos