Onrust in Feerwerd over bouwplan kraanondernemer

FEERWERD Er is onrust ontstaan in Feerwerd over een plan voor nieuwbouw dat ondernemer Michel Pettinga uit Ezinge heeft ontwikkeld voor het perceel Valgeweg 4 pal tegenover de kerk.

Al zes jaar oefent Pettinga een verhuurbedrijf van minikranen uit op dit perceel. De ondernemer is van plan tot nieuwbouw te komen op deze locatie om hier te gaan wonen. Bij de woning moet een bijgebouw komen dat gaat dienen als stallingruimte voor zijn machines en kranen.

Directe buren zien de plannen niet zitten

Pettinga meldt dat hij de buurt in Feerwerd anderhalf jaar geleden al heeft ingelicht over zijn plannen. Aanvankelijk leek geen sprake van weerstand. Maar inmiddels is gebleken dat directe buren die vanuit de randstad vanwege de rust zijn gaan wonen in Feerwerd, de plannen niet zitten. Hierdoor is de onrust ontstaan, zegt hij. Pettinga benadrukt dat de bouwwerkzaamheden nog moeten beginnen. ,,Omdat bodemonderzoek nodig was, waren onlangs deskundigen met speciale apparatuur bij mijn perceel in de weer. Buren legden dit uit als dat de bouw al was begonnen. Maar dat is een misvatting. De bouwaanvraag is nog niet eens verzonden'', verzekert hij.

GroenLinks stelt schriftelijke vragen

In de ogen van Pettinga gaat de buurt er met de nieuwbouw op vooruit. ,,Het huidige pand hier is niet geïsoleerd. Dat wordt als de nieuwbouw er straks staat, veel beter.'' Inmiddels heeft GroenLinks-raadslid Henk Bakker uit Zuidhorn schriftelijke vragen gesteld over de kwestie aan B en W. Hij wijst op de verontruste signalen die bij zijn fractie binnen zijn gekomen vanuit Feerwerd over het nieuwbouwplan voor dit perceel in het hart van het dorp. ,,Dorpsbewoners vrezen aantasting van de leefomgeving en het beschermde dorpsgezicht'', schrijft hij. Het raadslid wil weten in hoeverre omwonenden bij het plan worden betrokken.

Bouwplan is strijdig met het bestemmingsplan

Volgens B en W zijn de plannen door de initiatiefnemer al aangekaart bij de voormalige gemeente Winsum vlak voor de herindeling. Begin 2019 benaderde Pettinga hiervoor de gemeente Westerkwartier. Het bouwplan is strijdig met het bestemmingsplan. Op aandrang van de gemeente is de initiatiefnemer begonnen met het informeren van de buurt over zijn bouwplan. Inmiddels zijn ook ambtenaren met omwonenden hierover in gesprek, aldus B en W. Formeel is volgens het college geen sprake van een beschermd dorpsgezicht.