Concordia Zevenhuizen slaat alarm: 'Helft minder subsidie voor muziekverenigingen uit oude gemeente Leek'

Muziekverenigingen uit de voormalige gemeente Leek krijgen op termijn fors minder subsidie van de gemeente Westerkwartier.

Daarover klaagt muziekvereniging Concordia uit Zevenhuizen in een brandbrief aan de gemeenteraad. Westerkwartier heeft de subsidieregelingen voor culturele instellingen uit de vier oude gemeenten per 1 januari van dit jaar op elkaar afgestemd. De nieuwe regeling pakt met name nadelig uit voor muziekverenigingen uit de voormalige gemeente Leek. Concordia kreeg vorig jaar nog ruim 7300 subsidie en moet het op den duur stellen met de helft minder: ruim 3500 euro.

De komende jaren gelden als overgangsjaren. Het nieuwe subsidietarief gaat volgens cultuurwethouder Hielke Westra pas over vier jaar in. Hij wijst erop dat de meeste muziekverenigingen in de gemeente Westerkwartier er financieel straks op vooruitgaan.

40 Procent

De oude gemeente Leek subsidieerde 40 procent van de kosten die verenigingen maken voor het inschakelen van professionele docenten. Westerkwartier houdt bij de berekening van de subsidie hiermee geen rekening. Dat brengt Concordia in de problemen. ,,Het betalen van zaalhuur en instructie zijn onze belangrijkste kostenposten. Daaraan geven we meer uit dan aan onderhoud van instrumenten en uniformen.’’

Contributie omhoog?

Concordia noemt zichzelf geen standaard-muziekvereniging. ,,Ons uithangbord is de showband. Ook hebben we een zitorkest (ConSept), meerdere majorette- en guardgroepen en de afdeling Slag en Vlag voor mensen met een verstandelijke beperking. Dankzij deze diversiteit vervullen wij maatschappelijk een belangrijke rol in Zevenhuizen.’’ Concordia geeft jaarlijks 10.000 euro uit aan docenten. Daarvan betaalde de gemeente vier mille. Als deze subsidie wegvalt, vreest de vereniging de contributiegelden te moeten verhogen. Concordia vreest dat in dat geval leden mogelijk afhaken.