Onrust in Feerwerd over plan voor nieuwbouw tegenover kerk

Er is onrust ontstaan in Feerwerd over een plan voor nieuwbouw dat een ondernemer heeft ontwikkeld voor de Valgeweg 4 in het dorp.

Het plan is om op deze locatie een woning te laten verrijzen, met een bijgebouw dat gaan dienen als stalling voor de machines van het bedrijf van de ondernemer. B en W van de gemeente Westerkwartier melden dit in antwoord op vragen van GroenLinks-raadslid Henk Bakker.

Beschermd dorpsgezicht

Volgens hem kreeg zijn fractie verontruste signalen binnen vanuit Feerwerd over dit plan voor nieuwbouw in het hart van het dorp tegenover de kerk. ,,Dorpsbewoners vrezen aantasting van de leefomgeving en het beschermde dorpsgezicht.’’ Bakker wil weten of al een omgevingsvergunning is aangevraagd en in hoeverre omwonenden bij het plan worden betrokken.

Strijdig met bestemmingsplan

Volgens B en W kwam de bouwaanvraag vlak voor de herindeling binnen bij de toenmalige gemeente Winsum die nu onder Het Hogeland valt. De eigenaar van het perceel benaderde de gemeente Westerkwartier begin 2019 met het verzoek voor de bouw van een woning met bijgebouw op deze plek. Dit is strijdig met het bestemmingsplan, dat moet worden aangepast alvorens de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Initiatiefnemer informeert buurt

Op aandrang van de gemeente is de initiatiefnemer begonnen met het informeren van de buurt over zijn bouwplan. Inmiddels zijn ook ambtenaren met omwonenden hierover in gesprek.