Raadslid: ‘Ik laat niet los’

ZEVENHUIZEN De gemeente Westerkwartier boekt nog niet veel resultaat bij de aanpak van verpauperde panden in Zevenhuizen.

Tot op heden zijn nog geen dwangsommen opgelegd die de particuliere eigenaren van de panden moeten dwingen om aan achterstallig onderhoud te gaan doen. B en W denken dat het voeren van overleg met de eigenaren meer uithaalt dan dreigen met dwangsommen. De inschatting van het college is dat dwangsommen niet veel zullen uithalen omdat de eigenaren krap bij kas zijn. Een van de verpauperde panden betreft het pand van de voormalige discotheek Pruim aan de Hoofdstraat. De afspraak is gemaakt dat werkzaamheden zullen worden verricht aan de voor- en zijgevel van dit gebouwd. De vergunning hiervoor wordt binnenkort aangevraagd.

In reactie toont Slotema zich teleurgesteld in de gang van zaken. ,,Ik vind het veel te vrijblijvend wat hier gebeurt”, zegt. Al vijftien jaar laten de eigenaren de drie betreffende panden bij de entrees van Zevenhuizen aan hun lot over. Hij vindt dat de gemeente nu tot maandelijkse monitoring over moet gaan. ,,Als de eigenaren de aanwijzingen van de gemeente naast zich neerleggen, moeten er dwangsommen. Dat moet zo lang doorgaan tot de eigenaren in actie komen”, meent hij.

Als raadslid van de voormalige gemeente Leek maakte Slotema zich al hard voor aanpak van de verpauperde panden. ,,Ik laat niet los. Daar ga ik in de nieuwe gemeente mee door. Dat ben ik aan Zevenhuizen verplicht.” Volgens hem kan Westerkwartier een voorbeeld nemen aan de naburige gemeente Noordenveld: ,,Door de eigenaren op de huid te zitten, zijn verwaarloosde panden tegenover de kerk in Nieuw Roden in no time opgeknapt.”

Het zwaar verpauperde pand van de voormalige discotheek Pruim aan de Hoofdstraat in Zevenhuizen. Koos Bijlsma