Raadslid keert zich tegen nieuwbouw school

LEEK Het Leekster raadslid Johan de Vries van coalitiefractie VZ Westerkwartier is fel gekant tegen de nieuwbouwplannen van rsg de Borgen in Leek.

De bestaande huisvesting van de school voldoet volgens de leiding van de Borgen al lang niet meer aan de eisen van deze tijd. De huidige gebouwen bestaan vooral uit klaslokalen. Op termijn wil de Borgen het bestaande klassikale onderwijs omzetten in zogenoemd gepersonaliseerd onderwijs. De leerkracht krijgt daarbij vooral een functie als coach van de leerlingen. De lessen vinden plaats op grote leerpleinen in plaats van klaslokalen.

Gepersonaliseerd onderwijs

Raadslid De Vries onderkent dat dit gepersonaliseerd onderwijs in trek is. Hij wijst op de vestiging van het Lauwers College in Grijpskerk dat meer leerlingen trekt sinds deze school is afgestapt van klassikaal onderwijs. Juist vanwege de extra toeloop van leerlingen wordt gepersonaliseerd onderwijs door schoolbesturen omarmd. Veel docenten daarentegen zijn hiervan niet bijster gecharmeerd, meent De Vries.

Volgens het raadslid ligt de oorsprong van gepersonaliseerd onderwijs in Zweden. Daar werd deze vorm van onderwijsvernieuwing twintig jaar geleden al ingevoerd. Inmiddels hebben de meeste scholen in Zweden deze vernieuwing inmiddels teruggedraaid, nadat bleek dat de leerprestaties met name op het gebied van wiskunde, taalvaardigheid en natuurwetenschap dramatisch waren gedaald.

Campus met leerpleinen

Dat de Borgen in Leek nu kiest voor de bouw van een campus met leerpleinen om gepersonaliseerd onderwijs mogelijk te maken, vindt De Vries dan ook een onzalig plan. Vooral tegen het kostenplaatsje van 40 miljoen dat hiermee gemoeid is, hikt hij aan.

De school heeft de medewerking van de gemeente Westerkwartier nodig om de uitvoering van het nieuwbouwplan financieel mogelijk te maken. Het gaat daarbij in de eerste fase om rond de 15 miljoen. Het VZ-raadslid staat naar eigen zeggen in contact met een twintigtal inwoners van de gemeente–betrokkenen bij het onderwijs die hem steunen in zijn bezwaren tegen de campusbouw. De ontwerp-begroting van de gemeente sluit met een tekort van 4,3 miljoen.