Baron Theater in Opende kampt met lekkend dak

zuidhorn/opende Het Baron Theater in Opende kampt met een lekkend dak. Met het herstel is 60.000 euro gemoeid.

Volgens bestuurslid Greet Nieuwland van de stichting die het particuliere theater runt, moet een nieuwe laag pannen op dak worden gelegd. Zo’n tien jaar geleden kwam het Baron Theater tot stand op de plek van een oude gymzaal. ,,Na ze te hebben schoongemaakt, hebben we de oude pannen op het dak gelegd. Die pannen van 60 jaar oud zijn poreus geworden en moeten worden vervangen.’’

Tegemoet komen

Tijdens een debat over het financieel reilen en zeilen van de gemeente Westerkwartier werd vorige week uitgebreid gesproken over het Baron Theater. Omdat dit theater ooit tot stand kwam zonder subsidie en draaiende wordt gehouden door vrijwilligers drongen met name VZ Westerkwartier en ChristenUnie er bij B en W op aan het theater in Opende tegemoet te komen. Cultuurwethouder Hielke Westra (CDA) deed de toezegging om binnenkort in gesprek te gaan met het bestuur over de kwestie. Mogelijk dat de gemeente ambtelijke ondersteuning biedt om te onderzoeken of hiervoor subsidie kan worden aangeboord.

Klachten serieus nemen

Bij de behandeling van de zogenoemde Perspectiefnota, die vooruitloopt op de gemeentelijke begroting 2021, klaagden meerdere fracties over de slechte (telefonische) bereikbaarheid van de gemeente. Burgemeester Ard van der Tuuk zei de klachten serieus te nemen. Volgens hem wordt al hard gewerkt aan verbetering van de bereikbaarheid. Hij wees er wel op dat de beleving van inwoners niet altijd strookt met de werkelijkheid. ,,Iemand meldde dat hij een kwartier moest wachten. Dat was in werkelijkheid 4,5 minuut.’’

Een motie van oppositiefractie Sterk Westerkwartier om af te zien van verhoging van de ozb met 5 procent volgend jaar haalde geen meerderheid werd daarom ingetrokken.