Vraagtekens bij aanbesteding afval in Westerkwartier: belangenverstrengeling?

Het Leekster raadslid Johan de Vries van coalitiefractie VZ Westerkwartier plaatst vraagtekens bij het rechtmatig karakter van de aanbesteding van de inzameling van plastic afval door de gemeente.

De Vries heeft een verzoek ingediend bij de onafhankelijke rekenkamer om te onderzoeken of er mogelijk sprake is geweest van belangenverstrengeling.

Nauwe banden

Al sinds jaar en dag onderhoudt de gemeente nauwe banden met de milieubedrijven HRM in Grootegast en Hummel in Leek. Raadslid De Vries heeft de indruk dat de gemeente bij de aanbesteding er vorig jaar naartoe heeft gewerkt, dat HRM en Hummel deze activiteiten voortzetten.

Arbeidsgehandicapten

Bij de aanbesteding stelde de gemeente als voorwaarde dat ‘mensen met afstand tot de arbeidsmarkt’, zoals het heet, worden ingeschakeld bij zowel de inzameling als verwerking van het afval. HRM en Hummel die nauw met elkaar samenwerken, zijn de enige milieubedrijven in den lande, die al langer werken met mensen met een arbeidsbeperking. Zij waren ook de enige inschrijvers. De Vries vindt het niet kloppen dat andere milieubedrijven geen kans kregen om ook mee te dingen naar het werk.

Hoge prijs

Aanvankelijk ontstond vorig jaar onenigheid tussen gemeente en HRM/Hummel over de prijs waarvoor het werk wordt uitgevoerd. HRM/Hummel schreven in voor 4,6 miljoen euro, terwijl voorheen in de vier oude gemeenten hiermee jaarlijks 1,4 miljoen was gemoeid Over het prijsverschil gingen beide partijen met elkaar in onderhandeling. Onlangs werd overeenstemming bereikt: het werk wordt vanaf nu uitgevoerd voor 2,5 miljoen.

Integriteit

Twee miljoen zakken in prijs noemt het raadslid ongeloofwaardig. Hij twijfelt aan de integriteit van HRM en Hummel en snapt niet waarom B en W zoveel vertrouwen houden in beide bedrijven. De Vries stelde hierover schriftelijke vragen. Omdat hij de antwoorden van B en W hierop onbevredigend vindt, wil hij dat er onafhankelijk onderzoek wordt ingesteld. ,,Ik ben door de inwoners van het Westerkwartier gekozen om voor hun belangen op te komen en om het college te controleren’’, legt hij uit.

Onderzoek rekenkamer?

Of de rekenkamer het verzoek honoreert, is afwachten. Voorzitter Jan Willem van der Kolk, oud-wethouder van Stadskanaal en Bedum, verwacht hierover in september duidelijkheid. Met name rond de tariefstelling van de afvalstoffenheffing is onrust ontstaan in het Westerkwartier. Een petitie tegen de verhoging met 30 procent werd 6000 maal ondertekend. Mede om die reden heeft raadslid De Vries goede hoop dat zijn verzoek om onderzoek in te stellen, wordt gehonoreerd. Volgens B en W loopt het tarief in het Westerkwartier ten opzichte van andere Groninger gemeenten niet uit de pas.