'Kritiek ondernemers wil ik me aantrekken'

De werkweek van burgemeester Ard van der Tuuk van de gemeente Westerkwartier staat al wekenlang in het teken van corona. In de rubriek Het Westerkwartiertje geeft hij iedere week in deze krant een update.

De regels worden versoepeld. Is de tijd gekomen om het rustiger aan te doen met controleren?

,,Onze buitengewone opsporingsambtenaren gaan hier samen met de politie gewoon mee door. In het pinksterweekeinde is er volop gecontroleerd op straat en op het water. Daar blijven we mee doorgaan.''

Nieuwe inrichting van terrassen en dergelijke valt niet altijd mee. Hoe is dat in het Westerkwartier?

,,Wij hebben geen signalen gekregen dat dit in onze gemeente tot problemen heeft geleid. Ik heb overleg gevoerd met mijn collega-burgemeester Klaas Smit van Noordenveld en Oebele Brouwer van Achtkarspelen. Die zijn in hun gemeenten wél opgelopen tegen praktische knelpunten.''

In hoeverre mogen campings weer gasten ontvangen?

,,Dat is nog steeds maar heel beperkt mogelijk. Toilet- en douchevoorzieningen blijven op slot. Alleen als een kampeerder over eigen sanitair beschikt, is overnachten op een camping toegestaan. De veiligheidsregio Groningen, waar alle gemeenten onder vallen, werkt nog aan een nieuwe noodverordening. Versoepeling van de regels zou mij eerlijk gezegd een lief ding waard zijn. Ik heb te doen met onze recreatieondernemers die in deze branche hun boterham moeten verdienen. Zij worden al zo lang in hun bedrijfsvoering beperkt. De langdurige onzekerheid over wat wel of niet mag op in dit geval campings is betreurenswaardig. Vooral als Friesland hier weer anders mee om lijkt te gaan dan Groningen. Als bestuurder wil ik me deze kritiek aantrekken.''

De fractie van GroenLinks stelde vorige week in de gemeenteraad een vraag over de besmettingsrisico's in nertsenfokkerij en slachterijen. Wat gaat u doen?

,,Meteen de volgende dag heb ik dat onderwerp ingebracht in het regionaal beleidsteam van de Veiligheidsregio. Daar vernam ik dat de GGD Groningen al bezig is om de risico's bij alle productieketens in de provincie in beeld te brengen. Daarbij wordt gekeken naar zaken als: hoe dicht werken de productiemensen in de bedrijven op elkaar? Maar ook: hoe is de huisvestingssituatie van de werknemers? Tot nu toe heb ik geen signalen gekregen dat er bij bijvoorbeeld de slachterijen en fokkerijen in onze gemeente iets aan de hand is.''

Hoe verloopt het sporten bij de diverse sportverenigingen?

,,Dagelijks komen er nog steeds tientallen vragen bij ons binnen. Op de meeste vragen hebben wij als gemeente inmiddels gelukkig wel de antwoorden. Wat opvalt is dat de meeste vragenstellers zelf ook het juiste antwoord aanreiken. Aan een bevestiging hiervan hebben ze genoeg.''