Zienn start met Veerkracht aan huis

LEEK Zienn start vanuit Crisisopvang Leek en Burgum met Veerkracht aan huis. De aanleiding hiervoor is dat spanningen in gezinnen kunnen toenemen nu veel mensen aan hun huis gekluisterd zijn. Voor kinderen kunnen onveilige situaties ontstaan. Met deze ambulante jeugdhulp wil de organisatie op tijd hulp bieden en daarmee voorkomen dat situaties escaleren.

Nieuw aanbod vanuit Crisisopvang Veerkracht aan huis is een vorm van ambulante jeugdhulp. Deze hulp wordt aangeboden in de gemeenten Westerkwartier, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Noardeast Fryslân en Dantumadiel. Het aanbod is bedoeld voor gezinnen met kind(eren) waar sprake is van ruzie thuis, een complexe scheiding of (dreiging van) een onveilige thuissituatie. Kinderen zijn zeer gevoelig voor spanningen in huis. Dat uit zich in angsten, gedragsproblemen, problemen op school of slaapproblemen. Samen met hen willen we een basis leggen voor (weer) een veilige thuissituatie.


Veilige thuissituatie

Een begeleider van Zienn komt bij een gezin thuis om ouders en kinderen te ondersteunen. Zo wordt in de vertrouwde omgeving van het kind gewerkt aan een veilige thuissituatie. In tijden van het coronavirus wordt gewerkt, volgens de richtlijnen van het RIVM. Zo wordt van tevoren gevraagd of er gezondheidsklachten zijn bij het gezin, wordt er voldoende afstand gehouden en zonodig wordt er telefonisch gewerkt.

De methodiek die wordt gebruikt bij de begeleiding is Veerkracht. Deze is speciaal ontwikkeld voor kinderen en hun ouders in stressvolle en/of onveilige situaties. Aan de hand van activiteiten en gesprekken werken we aan vaardigheden die ouders en kinderen helpen.


Systeemgericht

Zienn werkt systeemgericht. Dat wil zeggen dat alle gezinsleden betrokken wordenbij de hulpverlening en er oog isvoor hoe ze met elkaar omgaan. Indien nodig wordt samen gewerkt met andere organisaties zoals de lokale teams van de gemeente of andere zorgaanbieders.

Gezinnen kunnen worden verwezen naar deze hulp door een wijk-of gebiedsteam, de huisarts of het CJG. Voor meer informatie kijk op www.zienn.nl.