Wethouders en Sociaal Werk in gesprek met inwoners Zuidhorn

Wethouders Elly Pastoor en Bert Nederveen maakten onlangs samen met buurtwerker Freddy Plat en buurtmaatschappelijk werker Willie Elsinga van Sociaal Werk De Schans een rondje door Zuidhorn. Ze gingen in gesprek met een aantal mantelzorgers en jongeren om te zien hoe het met hen gaat in deze coronatijd.

Willie Elsinga en wethouder Bert Nederveen bezochten een aantal mantelzorgers en leden van de werkgroep mantelzorg Zuidhorn. Mantelzorgers deelden hun verhalen met Willie en de wethouder. Indrukwekkende en emotionele verhalen over intensieve zorg, verantwoordelijkheid, druk en vermoeidheid. Veel mantelzorgers zorgen 24 uur per dag voor een familielid of een buurtgenoot. Wethouder Bert Nederveen: ,,Ik vind het fijn persoonlijk van de mantelzorgers in het Westerkwartier te horen hoe het met hen gaat en hoe zij zich redden in deze bijzondere tijd. Het is belangrijk aandacht te hebben voor onze mantelzorgers.”

Jeugd

Wethouder Elly Pastoor ging op pad met buurtwerker Freddy Plat. Samen bezochten zij een aantal jeugdgroepen en hangplekken van jongeren in Zuidhorn. De wethouder ging met de jongeren in gesprek over allerlei thema’s zoals studie, vrijetijdsbesteding, middelengebruik maar bovenal over hoe het is om op te groeien als jongere in Zuidhorn en in het Westerkwartier. Daarnaast kreeg de wethouder in vogelvlucht een inkijkje in de dynamische leef- en werkwereld van de buurtwerkers Jeugd. Wethouder Elly Pastoor: ,,Ik ben onder de indruk van de relatie die de buurtwerkers hebben met de jongeren. Daarnaast vind ik het geweldig om te zien hoe zij zich samen met de jongeren, ouders/verzorgers, inwoners en netwerkpartners inspannen om er voor te zorgen dat iedereen veilig en met plezier kan opgroeien in de gemeente Westerkwartier.”

Sociaal Werk De Schans

Sociaal Werk De Schans ondersteunt alle inwoners in Westerkwartier met vragen over bijvoorbeeld gezondheid, geld, leefbaarheid, leefstijl, opvoeden en opgroeien en eenzaamheid. Om goed te weten waar hulp nodig is, gaan de medewerkers van Sociaal Werk De Schans regelmatig de wijk of het dorp in. Uiteraard houden zij zich daarbij nu aan de richtlijnen vanuit het RIVM.

Heb jij vragen, ideeën of zorgen? Neem dan contact op met Sociaal Werk De Schans. De sociaal werkorganisatie is op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar op (0594) 745 620. Of stuur een e-mail: info@sociaalwerkdeschans.nl.