'Stop gaswinning kleine velden'

zuidhorn/opende De winning van gas uit kleine gasvelden moet zo snel mogelijk worden stopgezet, vindt de gemeenteraad van Westerkwartier.

Een motie ingediend door de lokale fractie VZ Westerkwartier met deze strekking werd vorige week unaniem aanvaard. Hierin worden B en W opgeroepen om samen met omliggende gemeenten bij het ministerie van Economische Zaken aan te dringen op stopzetting. Dit vanwege de risico’s op bodemdaling en aardbevingen.

Aanleiding was de beving die zich het weekeinde tevoren voordeed in Opende en omgeving. De beving had een kracht van 1,4 op de schaal van Richter. Volgens wethouder Hielke Westra (CDA) zijn er niet veel Opendenaren die de beving hebben gevoeld. Tot nu toe zijn er ook geen schademeldingen bekend, zegt hij.

De beving deed zich voor in het gasveld Marum boven recreatieplas Strandheem. Volgens Westra is dit gasveld al voor tweederde deel leeggepompt. De wethouder roept gedupeerden op om eventuele schade te melden bij de NAM. Indien nodig wil de gemeente burgers hierin bijstaan.

De motie roept B en W tevens op om in overleg te treden met het Rijk om een schaderegeling te bewerkstelligen waarbij de NAM buitenspel komt te staan. Volgens wethouder Westra wordt in Den Haag op dit moment al druk gewerkt aan een protocol om schade rond kleine gasvelden beter inzichtelijk te maken. Nu moeten gedupeerden rond kleine velden schade als gevolg van mijnbouw zelf nog aantonen. Net als bij het Slochterenveld wil de politiek af van deze ‘omgekeerde bewijslast’.

VZ-voorman Ytsen van der Velde vreest dat de winning uit de kleine gasvelden gaat toenemen, nu de productie in het grootschalige Slochterenveld wordt afgebouwd. Cijfers van de laatste jaren tonen dit volgens wethouder Westra niet aan. Hij noemt het nog geen uitgemaakte zaak dat de gasopslag bij Grijpskerk al op korte termijn dichtgaat. Volgens hem speelt het ministerie met de gedachte de opslag bij Grijpskerk nog een tijd open te houden. Eind maart komt hierover duidelijkheid.