Onderzoek: Twee derde Groningers is ongerust over klimaat

Twee derde van alle inwoners van Groningen maakt zich ongerust over klimaatverandering en milieu. Daartegenover staat dat een kwart nauwelijks tot niet ongerust is.

Dat blijkt uit onderzoek door het Sociaal Plan Bureau in Groningen. Groningers maken zich vooral zorgen over het extreme weer van de laatste jaren en over natuurrampen, biodiversiteit en stijging van de zeespiegel. Ook is er bezorgdheid over de vraag hoe de huidige generatie de wereld achterlaat voor de volgende generatie. Deze zorgen leiden bij een deel van de Groningers tot een gevoel als we niets doen, is het straks te laat’.

Hogeropgeleiden vaker bezorgd

Hoogopgeleide Groningers (76 procent) en vrouwen (74 procent) maken zich over het algemeen vaker zorgen over milieu en klimaatveranderingen dan lageropgeleiden. Landelijk zijn zes op de tien Nederlanders hierover bezorgd. Van de Groningers die zich zorgen maken, zegt bijna negen op de tien bereid te zijn, zelf een bijdrage te leveren aan een milieubewuste samenleving. Inwoners die persoonlijk krap bij kas zitten, zijn hiertoe minder bereid dan financieel daadkrachtigen.

Scepsis

Een kwart van de Groningers is niet ongerust over de opwarming van de aarde. Dit komt overeen met het landelijk beeld. Een deel van hen staat toont zich sceptisch over het bestaan van klimaatverandering, de gevolgen hiervan en de invloed van de mens hierop. Dat leidt bij hen tot reacties in de trant van: ‘Nederland is te klein om verschil te maken’; ‘Als individu kan men toch niets veranderen’ en ‘De aarde herstelt zich wel weer.’’

Krap bij kas

Een klein deel van de Groningers zegt andere zorgen te hebben dan klimaatverandering en milieu. Zo blijkt dat vier op de tien Groningers hun energierekening op dit moment al als hoog ervaren. Zij zeggen het financieel niet kunnen opbrengen om te investeren in duurzame energiemaatregelen. Een kwart van de Groningers verwacht in de toekomst moeite te hebben met het betalen van de energierekening. De peiling werd in december uitgevoerd onder ruim 4000 Groningers.