ZIENN en Lentis starten woonvoorziening in Leek

LEEK ZIENN en Lentis starten binnenkort met elf plekken Beschermd Wonen op het terrein van de crisisopvang in Leek.Momenteel wordt er hard gewerkt om de juiste bewoners te vinden en het begeleidingsteam samen te stellen.

ZIENN en Lentis komen om meerdere redenen met dit initiatief. Lentis is tot op heden met Beschermd Wonen vertegenwoordigd in de stad Groningen en verder vooral in het oosten en noorden van de provincie.

Woonzorgvisie

Betere spreiding in de provincie ligt dus voor de hand ook al omdat de gemeente Westerkwartier in de woonzorgvisie heeft beschreven dat het aanbod Beschermd Wonen in de eigen gemeente minimaal is. Een andere reden is dat Lentis en ZIENN graag een verdere samenwerking binnen het sociaal domein willen onderzoeken. Dit betekent niet dat er grote veranderingen op komst zijn maar het lijkt beide organisaties verstandig om elkaars aanbod te kennen en waar mogelijk te versterken.

Voor de elf plekken Beschermd Wonen in Leek wordt een pand op het terrein van de crisisopvang in Leek vrij gemaakt. Elke bewoner krijgt zijn eigen appartement met douche, toilet en keukenblok. Deze elf plekken zijn bedoeld voor inwoners van het Westerkwartier die deze vorm van begeleiding nodig hebben of mensen die nu elders verblijven maar qua netwerk zoals familiebanden of qua daginvulling een duidelijke binding hebben met het Westerkwartier.

Slaapdienst

Bij de nieuwe voorziening in Leek kunnen mensen met het pakket Beschermd Wonen Toezicht op Afroep bediend worden. Het betreft hier een pakket dat op basis van de grondslag psychiatrie is toegekend. 24-uurs-toezicht en WLZ-begeleiding wordt vooralsnog niet geboden. Er is 's nachts een slaapdienst aanwezig. Naast de elf plekken op het terrein in Leek is het ook de bedoeling dat mensen met het Beschermd Wonen-pakket Thuis Plus bediend worden door hetzelfde begeleidingsteam. Bij Thuis Plus gelden dezelfde voorwaarden qua begeleiding als bij mensen die echt in een voorziening wonen maar in dit geval staat het huis gewoon op naam van de zorgvrager zelf en heeft de zorginstelling hier geen bemoeienis mee.

Nog niet alle plekken in Leek zijn bezet. Neem voor meer informatie contact op met Kornelis Prins: k.prins@lentis.nl of 06-31944363.