LTO Noord praat leden bij Van der Valk Groningen - Hoogkerk bij over politieke ontwikkelingen

Vereniging voor agrarische ondernemers LTO Noord praat haar leden in maart bij over de laatste politieke ontwikkelingen. Ze doet dat in alle negen provincies waarin ze actief is. De ‘provincietour’ start 11 maart in Markelo. Groningen is woensdag 18 maart aan de beurt.

Het boerenleven staat de laatste maanden flink onder druk. Onzekerheid over het stikstofbeleid, problemen in het veenweidegebied en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bijvoorbeeld zorgen voor veel vragen.

,,Onze leden hebben behoefte aan duidelijkheid en dat gaan we zoveel mogelijk proberen te geven. Daarnaast vragen we alle leden om mee te denken. Voor de toekomst”, zegt LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins.

Actief in gesprek over de toekomst

De bijeenkomsten bestaan uit twee delen, legt Bruins uit. ,,In het eerste deel praten we onze leden bij over wat we voor en achter de schermen de laatste maanden hebben gedaan. Denk dan aan de ontwikkelingen in het stikstofdossier, maar ook aan andere problemen waar agrariërs nu mee zitten.”

,,In het tweede deel gaan we actief in gesprek over de toekomst. We willen bijvoorbeeld weten hoe onze leden tegen diverse klimaatzaken en de regionale energietransitie aankijken. De reacties gaan we gebruiken in onze lobby.”

De bijeenkomst ‘Groningen’ vindt woensdag 18 maart plaats bij Van der Valk Groningen - Hoogkerk. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.