'Ik zie volop kansen voor Kommerzijl' - Westerkwartiertje

Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en de dorpen Ezinge, Feerwerd en Garnwerd vormen sinds vorig jaar de gemeente Westerkwartier. Deze krant volgt de herindeling op de voet. Deze week: bestuurslid Frans Talstra van dorpsbelangen Kommerzijl.

Hoe vindt u dat de nieuwe gemeente zich ontwikkelt?

,,Ik ben niet ontevreden. Vooraf was ik bang dat in de beleidsvoering het accent zou komen te liggen op grotere dorpen als Zuidhorn en Leek en dat de kleine en middelgrote kernen niet mee zouden tellen. Dat valt tot op heden mee.’’

U bent vast heel blij met de nieuwe rondgang die B en W hebben aangekondigd door de dorpen.

,,Die aandacht voor de dorpen is goed. Alleen de uitgangspunten zijn niet altijd even correct. Trots wordt steeds verteld van 41 dorpen in het Westerkwartier. Op dat aantal valt af te dingen. Want bijvoorbeeld Briltil telt hierin mee als volwaardige dorp, terwijl de meeste inwoners van Briltil zich inwoner van Zuidhorn voelen. Die dorpsstatus kreeg Briltil ooit omdat hier indertijd veel raadsleden woonden. Daar staat weer tegenover dat buurtschappen als Aduarderzijl, Oostum, Faan, Fransum en Oostindie niet bij die 41 zitten. Daar komen B en W dus niet op bezoek. Terwijl deze kernen toch ook aandacht verdienen?’’

Wat moet een dorp doen om de leefbaarheid te bewaren?

,,Wij hebben ons hier in Kommerzijl de afgelopen jaren erg ingespannen om basisschool De Rietstek overeind te houden. Ooit telde deze school nog slechts 40 leerlingen. Tegenwoordig zijn dat er 65. Het feit dat hier nog een school is, maakt Kommerzijl aantrekkelijk voor jonge gezinnen. Eerder was het naburige Niezijl groter dan Kommerzijl. Inmiddels telt Kommerzijl 100 inwoners meer dan Niezijl.’’

Veel kan de gemeente toch niet doen om scholen te behouden?

,,Dat is niet helemaal waar. Jaren geleden schreef ik een brief naar de toenmalige vier gemeenten in het Westerkwartier. Daarin riep ik op om scholen overeind te houden. Dat leidde ertoe dat in de gemeenteraad van Grootegast een motie werd aangenomen waarin dit werd bepleit. Mede hierdoor telt de oude gemeente Grootegast tien scholen. Dat zijn er relatief meer dan in de drie andere voormalige gemeenten.’’

Hoe is het gesteld met de leefbaarheid van Kommerzijl?

,,We hebben dringend behoefte aan woningbouw. Mede dankzij de school zie ik volop kansen. Vanwege de aardbevingsproblematiek bouwen mensen liever niet in de naburige regio Het Hogeland. Het Westerkwartier is hierdoor in trek. Daarvan kan Kommerzijl profiteren. Ik zou graag zien dat nieuwe gemeente moet inspeelt.’’