'Kerken zijn de gemeente 'n stap voor'

Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en drie dorpen in het gebied Middag vormen sinds vorig jaar de gemeente Westerkwartier. Deze krant volgt de herindeling op de voet. Deze week: voorzitter Klaas Wildeboer van het Platform van Kerken Westerkwartier.

Hoeveel kerken zijn bij u aangesloten?

,,Dat zijn er 25 in totaal. De parochies en gemeenten in de meeste dorpen doen mee: van rooms-katholiek tot PKN, vrijgemaakte en doopsgezinde gemeenten. Met de christelijk gereformeerde kerk in Kornhorn met leden die verspreid zijn over het gehele Westerkwartier, zijn we druk in gesprek.’’

De kerken vonden elkaar eerder dan de burgerlijke gemeenten?

,,Dat klopt. Ons platform is opgericht in op 16 april 2015: ruim drie jaar voor de gemeentelijke herindeling. In november hopen we ons lustrumfeest te vieren in Zuidhorn met een oecumenische dankdienst, een symposium en een jongerenfestival.’’

Op welke terreinen bent u actief?

,,We werken voor ieder beleidsveld met drie werkgroepen. De eerste werkgroep houdt zich bezig met welzijn en zorg. De grootste aandacht gaat hier uit naar het probleem van de eenzaamheid. Uit onderzoek is gebleken dat meer dan 5000 inwoners van het Westerkwartier eenzaam zijn. Je denkt dat dit vooral een probleem is voor ouderen. Maar gek genoeg voelen bijna evenveel jongeren zich eenzaam.’’

Wat valt er aan eenzaamheid te doen?

,,Voor ouderen organiseren wij bijvoorbeeld ontmoetingsdagen die vaak druk worden bezocht. Verder stimuleren we jongeren om op bezoek te gaan bij ouderen. Dit zogenoemde Anca-project gaan we uitrollen over het hele Westerkwartier.’’

Kerken zitten met vergrijzing. Hoe bereikt u de jeugd?

,,Dat sprake is van vergrijzing in kerken valt niet te ontkennen. Toch slagen trekt de jeugdkerk in Dorpskerk en Gastkerk in Zuidhorn met eigen diensten en dergelijke elke keer 30 tot 40 jongeren.Dat vind ik bemoedigend. Met die jongeren hebben we als kerk goud in handen. De nieuwe generatie vormt immers de toekomst?’’

Wat doen de beide andere werkgroepen?

,,De werkgroep financiën ondersteunt mensen die moeite hebben om rond te komen. We werken met zogenoemde schuldhulpmaatjes die zorgen voor bewustwording, preventie en nazorg. Jaarlijks helpen we zo'n 40 gezinnen: zowel kerkleden als niet-kerkleden. Dan is er nog de stichting noodfonds die mensen in acute geldnood helpt. Zo kan bijvoorbeeld huisuitzetitng worden voorkomen. Dan is er nog de stichting werkplaats die (langdurig) werklozen adviseert omtrent solliciteren. In de crisistijd hielp deze stichting rond de 35 werklozen aan een betaalde baan.’’