MTB-liefhebbers houden eerste Hel van Harkema op 27 juni

HARKEMA - De fietsliefhebber krijgt er een nieuwe uitdaging bij. In Harkema wordt zaterdag 27 juni de eerste Hel van Harkema verreden, een echte mountainbikesurvivaltocht.

De route gaat dwars door de Friese Wouden en telt 66,6 loodzware kilometers, met onderweg zes uitdagende hindernissen. Die afstand is uiteraard een grap, vertelt Andries Hoekstra van de organisatie. ,,Mei De Hel ferwize wy eins in bytsje nei Paris-Roubaix, de klassiker dy’t ek wol de Hel van het Noorden neamd wurdt. Dat 666 dan it getal fan de duvel is, dat makket it foar ús allinnich mar moaier. Mar dy grap sil inderdaad net oeral makke wurde kinne.’’

Drie lussen

De route wordt uitgezet rondom Harkema, in drie lussen in de richting van de Leijen, de Bult en Surhuisterveen. Voorzitter Pieter Siemen Spinder van de organiserende Stichting Recreatiesport Harkema is enthousiast over de plannen. ,,We gaan niet verklappen wat de deelnemers allemaal te wachten staat, maar ga er maar vanuit dat het zwaarder, uitdagender, natter, kouder en heter wordt dan ze ooit hebben meegemaakt.’’

Het unieke aan de Hel van Harkema is dat de deelnemers onderweg verrast worden met zes uitdagende hindernissen. Hoekstra: ,,Wy ha al kontakt mei in bedriuw mei in friescel, dus de fytsers moatte in hindernis ride troch de kjeld. En wy tinke oan in pontonbrêge oer de Feanster Feart. Ast dan net goed stjoerst, wurdt it dêr in soarte fan Fiets’m der in. It is in moauntainbiketocht, mar tagelyk ek in survival.’’

Chickenrun

Voor de hindernissen is kracht, behendigheid en stuurmanskunst vereist. De obstakels onderweg zullen bij sommigen dan ook zorgen voor angstzweet, maar voor wie niet durft is er een makkelijker uitweg, oftewel de meer tijd kostende ‘chickenrun’. De Hel van Harkema wordt geen wedstrijd, maar de tijd wordt wel geregistreerd. ,,Der komt ek wol in wedstrydelemint yn, op in oantal ûnderdielen. Mar dit is echt breedtesport. ’’

De Stichting Recreatiesport Harkema is nieuw en speciaal opgericht voor de Hel. Hoekstra sluit echter niet uit dat er in de toekomst ook andere activiteiten op de kalender komen. ,,Wat der fierder noch achterwei komt, dat wit ik net, mar wy binne mei seis man en allegear gek fan fytsen. En dan yn it bysûnder mountainbiken. Dy sport wurdt hieltyd populairder. Sjochst it bygelyks oan de nije mtb-routes dy’t hjir en dêr oanlein wurde. En it is ek gewoan hiel leuk om mei in lyts groepke troch de bosk te fytsen. As organisaasje sille wy sels De Hel wol net meifytse kinne, mar ja, sa giet dat no ien kear.’’

Chip op de fiets

De eerste editie van de Hel is pas op 27 juni, niet toevallig de eerste dag van de Tour de France. Er is al een aantal inschrijvingen binnen, maar Hoekstra heeft geen idee hoeveel deelnemers de tocht zal trekken. ,,As it meisit kinne it der wol tusken de 1000 en de 2000 wurde. Ast dy allegear tagelyk fuortstjoerst, dan wurdt it wol in hiel grut peloton en ek in chaos, mar ast op elke fyts in chip dochst om de tiid fêst te lizzen, dan kinne se gewoan yn groepen fan hûndert of twahûndert tagelyk starte. En dat past wol, der is rûmte genôch op de route.’’

De Hel van Harkema is solo te doen, maar ook uitermate geschikt voor vaste ploegjes, zoals bedrijventeams, die met elkaar de uitdaging aan willen gaan. Voor de verschillende arrangementen en informatie over inschrijving kunnen belangstellenden terecht op de website www.helvanharkema.nl. Maten ICT uit Surhuisterveen is inmiddels het eerste bedrijfsteam dat zich heeft opgegeven. Ook de eerste sponsoren zijn inmiddels al gestrikt. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld een hindernis adopteren.

Wie de Hel van Harkema heeft overleefd kan aanschuiven bij de BBQ in Hell’s Plaza en daarna barst de afterparty los. Ook wie niet heeft meegedaan aan de Hel van Harkema is welkom in de feesttent.