Driemaal is scheepsrecht: Weer nieuwbouwplan voor De Hoorn in Marum

Als alles meezit, wordt voorjaar 2021 begonnen met de nieuwbouw van het bestaande zorgcentrum Zonnehuis De Hoorn aan de Nachtegaalstraat in Marum.

Eind vorig jaar hebben B en W van de gemeente Westerkwartier besloten medewerking te verlenen. De nieuwbouw verrijst pal naast het bestaande pand dat verouderd is. Zonnehuis De Hoorn telt nu nog 79 appartementen die worden bewoond door mensen die sterk afhankelijk zijn van zorg. Dit aantal wordt in de nieuwbouw teruggebracht tot 60.

Veel vraag naar seniorenwoningen

Als de nieuwbouw klaar, wordt de bestaande behuizing afgebroken. Op de plek die vrijkomt, verrijzen vervolgens 19 woningen voor ouderen die zelfredzaam zijn. In Marum is al jaren grote vraag naar dit soort seniorenhuizen. Volgens verantwoordelijk wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi (VZ Westerkwartier, ruimtelijke ordening) staat de provincie positief tegenover de plannen. Zij verwacht dat de vereiste omgevingsvergunning voor de nieuwbouw eind dit jaar kan worden verstrekt.

Het bestaande pand is eigendom van Woonzorg Nederland. Zonnehuisgroep Noord die De Hoorn exploiteert, treedt op als huurder. De nieuwbouw wordt gerealiseerd door Woonzorg Nederland. De Zonnehuisgroep Noord is terughoudend met het verstrekken van informatie over de nieuwbouw. Dat heeft te maken met de historie. In de afgelopen twintig jaar presenteerde de Zonnehuisgroep tot tweemaal toe plannen die beide keren moesten worden ingetrokken.

Centrumplan afgeslankt

De laatste keer was dat drie jaar geleden. Toen zou de nieuwbouw van De Hoorn als onderdeel van het centrumplan worden gerealiseerd. De voormalige gemeente Marum had zelfs al gemeentegarantie verstrekt, toen de Zonnehuisgroep Noord te elfder ure alsnog de stekker uit het project trok. Daardoor kwam de realisatie van de rest van het Centrumplan (winkels en woningen) prompt ook op losse schroeven te staan. Met veel kunst en vliegwerk slaagde Marum samen met projectontwikkelaar Chris Marinus uit Nuis er uiteindelijk in om het centrumplan in afgeslankte vorm uiteindelijk toch te realiseren.

Na dit echec rond de nieuwbouw in het centrum zag het er lange tijd naar uit dat Zonnehuisgroep zich zou trekken in Marum. Dit temeer omdat deze instelling die eerder 25 tehuizen runde in de provincie Groningen, zich de afgelopen jaren gedwongen zag, om zes instellingen te sluiten.