Kerstnachtdienst in Enumatil

De jaarlijkse kerstnachtdienst in de kerk aan de Dorpsstraat 20 in Enumatil begint om 20.45 uur met een sing-in. De dienst zelf begint een kwartiertje later.

Thema is ‘Ere zij God en vrede op aarde’. Voorganger van de kerstnachtdienst is predikant Tiemen Dijkema. Een aantal inwoners van het dorp levert vóór en tijdens de dienst een muzikale bijdrage.

De opbrengst van de collecte is voor de voedselbank.