Westerkwartierder boeren op de trekker naar Leeuwarden om collega's hart onder de riem te steken

Honderden boeren demonstreren maandagavond bij het kantoor van Wetterskip Fryslân tegen een volgens hen te forse belastingverhoging. Ook vanuit het Westerkwartier gaat een stoet trekkers richting Leeuwarden.

Het belastingtarief voor 237.000 hectare landbouwgrond (‘bemalen ongebouwd’) moet volgens het dagelijks bestuur van WF met 15,8 procent omhoog. Vorig jaar was het tarief al met 13,8 procent gestegen. Daarmee zal het tarief voor 2020 bijna 32 procent hoger zijn.

Dat gaat veel boeren die hun bedrijf binnen de grenzen van Wetterskip Fryslân hebben gevestigd, veel te ver. Daarom heeft Farmers Defence Force, een Nederlandse boerenactiegroep, een demonstratie op touw gezet.

Steun bieden

Er hebben zich binnen twee dagen al meer dan vierhonderd boeren aangemeld. Daarbij zitten ook boeren uit de omgeving van Niezijl, die hun Friese collega’s een hart onder de riem willen steken. Onder het motto: „Zij kwamen laatst ook naar Groningen.”

De groep, met naar verwachting zo’n vijftien tot dertig trekkers, vertrekt rond half vijf uit Niezijl. De demonstratie start om 19.00 uur.