Onduidelijke stikstofregels scheppen in Groningen alleen maar onrust en verwarring

Het lukt de provincie maar niet om de stikstofregels uit te leggen. Daardoor weten boeren niet waar ze aan toe zijn. ,,Regels moeten leiden tot duidelijkheid en niet tot onrust en verwarring’’, zegt Erik Jan Bennema, VVD-fractievoorzitter in Provinciale Staten.

Het is de VVD en ook het CDA een doorn in het oog dat de provincie boeren laat bungelen. Bennema: ,,Van boeren wordt verwacht dat ze anders gaan werken en minder stikstof uitstoten. Onzekerheid en onduidelijkheid zetten echter een rem op de bereidheid om te investeren in het bedrijf. Dat is slecht omdat innovaties die de uitstoot van stikstof kunnen verminderen juist nu heel belangrijk zijn.’’

Zekerheid nodig

Hoe de vlag er bij hangt, kreeg de provinciale politiek afgelopen week te horen tijdens een werkbezoek aan boeren. Daar werd duidelijk dat de agrarische sector in verwarring is en nog steeds niet weet waar ze aan toe is. Het komt er op neer dat boeren zekerheid nodig hebben om te kunnen investeren in een bedrijfsvoering die voldoet aan nieuwe milieu- en natuureisen.

Korting op aantal dieren

,,De provincie moet niet alleen goed beleid maken, maar er ook voor zorgen dat de nieuwe regels goed begrepen worden door de mensen die er mee moeten werken’’, zegt Bennema. Boeren zijn in afwachting van de vraag in hoeverre ze worden beperkt in het houden van dieren. Veel boeren hebben al koeien weggedaan maar dreigen verder te worden gekort op het aantal dieren.

Dat zet een aantal melkveehouderijen onder druk, omdat er minder geld wordt verdiend en banken beginnen te sputteren. Het verlies aan inkomen kan volgens financiële adviseurs oplopen tot enkele tienduizenden euro’s per bedrijf.

Wachten op antwoord provinciebestuur

De banken willen meer zekerheid over de terugbetaling van verstrekte leningen. CDA-fractievoorzitter Robert de Wit heeft met zijn VVD-collega schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld over de stikstofregels. De VVD deed dat al in september maar kreeg nog geen antwoord van Gedeputeerde Staten.