Kerstactie van Oost-Europacommissie Leek

LEEK - De Oost-Europacommissie Leek verkoopt 5, 6 en 9 december kerststukjes bij de bedrijven in Leek en Tolbert.

Hiervoor vraagt de commissie met spoed vrijwilligers die bereid zijn mee te helpen bij de verkoop. De vrijwilligers lopen bij de bedrijven twee aan twee. Aanmelden kan via tel. 0594-515220 /510516 of per mail: wg-oost-europa@pglo.nl.

De huis-aan-huis verkoop is zaterdag 7 december.

De opbrengst van deze actie gaat wederom ten goede komen aan het project van de familie Kroon in Roemenië (zie: stcharis.org). Hun werkzaamheden zijn gericht op de situatieverbetering van de Roma-kinderen. Via naschoolse opvang leren de kinderen lezen, schrijven en rekenen. Ook krijgen de kinderen les in hygiëne. Tevens is er een medische post aanwezig.

Elke zondag wordt er een kerkdienst gehouden.

Vanwege de grote armoede in de wijk, worden er families ondersteund met medische zorg en voedsel.

Wie het werk van de Oost-Europacommissie Leek wil steunen kan een gift doen op het rekeningnummer: NL 73 INGB 067.39.37.925 t.n.v. Oost-Europacommissie Leek PGLO o.v.v. projekt Roemenië.