De geheimen van de bodem

Voor het derde achtereenvolgende jaar presenteren Erfgoedpartners en erfgoedinstellingen in Groningen een serie lezingen over uiteenlopende archeologische onderwerpen. De huidige serie van vier publiekslezingen kwam tot stand in samenwerking met het Veenkoloniaal Museum in Veendam, het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis en de Gemeente Groningen/Ingenieursbureau MUG.

De lezingen geven het publiek inzicht in waarom en hoe onderzoek wordt gedaan en op welke manier archeologische vondsten worden bewaard, geconserveerd en voor het publiek tentoongesteld. Ook deze keer bestrijken de lezingen uiteenlopende thema’s: de ontginning van moerassige gebieden

In het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis staat op 12 december het lezen van contouren van oude gebouwen in de bodem op de rol. Zes dagen later, op 18 december, is het Veenkoloniaal Museum Veendam het decor voor een lezing over de Neanderthalers in Noord-Nederland.

Beide lezingen beginnen om 20.00 uur met een inloop vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie en aanmelden, via Erfgoedpartners. Telefonisch aanmelden kan ook: 050-3130052.