De Garderobe is al 35 jaar een succes

DE WILP Ze starten op de kop af 35 jaar geleden met een uiterst beperkt assortiment tweede handskleding. ‘Tien rokken, tien blouses en tien damesbroeken’, zo vertelt Dientje Kats (76) met de hand even voor de mond om een schaterlach te onderdrukken. ‘En een doosje kinderkleding.’ Op de drempel voor hun zevende lustrum puilen de voorraadkasten uit achter hun twee al volle toonzalen.

Onder de zaaknaam ‘Garderobe’ is de drukbeklante winkel sedert september 2008 gevestigd in een voormalige kleuterschool aan de Vijverstraat in De Wilp, na een verhuizing vanaf het ESA-terrein in Marum. Het pand is door de gemeente verkocht aan Garage Woldman. Dankzij toedoen van wijlen Ekke Roelf Elema kon diens echtgenote Menke in 1984 samen met Nel van der Tempel en Dientje Kats in een vrijkomende bedrijfsruimte in Marum een toentertijd uniek bedrijf starten. ‘Een kwestie van vrijetijdsbesteding. We wilden wat te doen hebben. Menke kwam met een goed idee dat we samen als vriendinnen hebben opgepakt.’

Middenstandsdiploma

Dientje Kats is tot haar huwelijk lerares aan een nijverheidsschool geweest in de vakken Handenarbeid, Kinderverzorging en Pedagogiek. ‘Een MXX-opleiding.’ In die tijd was het gebruikelijk dat een vrouw na gehuwd te zijn, haar betaald werk stopzette. Als enige van het drietal beschikte ze evenwel ook over het in die tijd vereiste Middenstandsdiploma, zodat een inschrijving bij de Kamer van Koophandel vloeiend kon verlopen. De administratie is momenteel in handen van Anneke Tonnis (73) met wie ze als mede-compagnon de zaak heeft voortgezet na het overlijden van Nel en het uittreden van Menke. ‘We willen nog jaren doorgaan, maar na ons tachtigste zal er wel een jongere generatie moeten aantreden. We zitten nog vol energie en gaan door zo lang we kunnen.’

Het toeval wil dat Anneke met 32 dienstjaren een langere band met ‘Garderobe’ kent dan Dientje, doordat de laatste na 1986 een vijftal jaren met haar man in Singapore heeft gewoond. ‘De afspraak is indertijd gemaakt dat ik mij bij terugkeer weer gewoon mocht invoegen, zo geeft Dientje Kats aan over het gemak waarmee dit verliep. Ook als ontwerper van het logo – een rijkelijk versierde kapstok met paraplubak – had ze haar hart hieraan verpand. ‘Bij de Plattelandsvrouwen had je af en toe wel eens iets leuks zoals knipcursussen. Daaruit is het logo voortgevloeid.’

Kleur

Van een hechte structuur is er volgens de dames altijd sprake geweest. Zo weten inbrengers vanuit Marum, Zuidhorn, Zevenhuizen, Drachten, Haulerwijk, De Wilp en Groningen en soms zelfs uit Arnhem de winkel nog aldoor te vinden. ‘Alles wat verkoopbaar is, hangt met een kleurenstrookje maximaal zes weken in de winkel. We werken met zes kleuren. Aan de hand daarvan kun je de winkel dus herinrichten.’

Papieren kaart

Vaste prik is dat de inbrenger de helft van de opbrengst ontvangt. Ook dat wordt keurig op (nog papieren) kaarten bijgehouden met ook daarbij vaste afspraken. De opbrengst moet binnen een jaar persoonlijk worden opgehaald. Anders vervalt het geld aan ‘Garderobe’. De kaarten worden zonder meer na een jaar vernieuwd. Niet verkochte kleding is voor goede doelenorganisaties.

‘Vroeger kwam hier een zekere Kruizinga. De man, die kinderen in tehuizen had geadopteerd, laadde zijn auto zo propvol dat er nauwelijks meer plaats was voor hem. Alles ging dan via een verzamelplaats in Almère naar ‘Zending zonder grenzen’.’

Scherpe selectie

De dames durven, vanuit praktijkervaring, de weddenschap aan dat ze door hun scherpere selectie een beter aanbod hebben dan de kringloopwinkels. ‘Ook dat bindt klanten. We zijn gespecialiseerd en blijven daarbij.’

Vuile kleding wordt niet ontvangst genomen. ‘Wassen doen we hier niet. We zijn niet gek’, stelt Anneke Tonnis onomwonden. De tijd spenderen ze liever aan bezoekers die overigens niet tot kopen verplicht zijn en die altijd even mogen aanschuiven voor een bakkie troost. Groot verschil met het startjaar is dat de eigenaren nu ook een beroep kunnen doen op vrijwilligers. Het complete team omvat tien dames die hun werk altijd in een sfeer van humor oppakken. ‘Weet je nog dat we ooit een man uit een spijkerbroek hebben geknipt? Die broek was echt te klein.’ Of: ‘Ja, we hebben ooit eenmaal de politie op bezoek gehad in het pand in Marum. Foutje. We hadden de deur al dichtgetrokken toen er nog een klant in een pashokje zat.’ En: ‘Eenmaal hebben we een leren jas van een klant verkocht. De vrouw had die net in Berlijn gekocht, maar in onze zaak even uitgetrokken om iets anders te passen. Natuurlijk leer je zoiets wel na een keer af, maar ook de klant leert bij. Als je hier iets laat rondslingeren, loop je het risico dat het verkocht wordt. Er valt ook wel eens een kleurenkaartje uit een broek of jurk en dan is zo’n foutje zo gemaakt.’ Tot slot: ‘Soms komt iemand snel de winkel binnen. Dan weten we meestal hoe laat het is. Heeft de vrouw een broek of zo van de hand gedaan, maar kan manlief geen afscheid nemen. Ook dat komt voor.’

Samen met de vrijwilligerskring organiseert ‘Garderobe’ op 22 november een high tea-moment in het pand dat dan door vlagvertoon extra zal opvallen. Voor klanten geldt er op die dag een korting van twintig procent. Na een recent succesvolle modeshow in het Wilpster dorpshuis, met 65 bezoekers en de one man-band van multi-muzikant Albert Tonnis, hoopt de werkploeg op een drukke felicitatiedag.

Tekst Jelle Raap