Hoe snel fietspad werd uitonderhandeld

Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn vormen sinds dit jaar met drie dorpen uit de oude gemeente Ezinge de nieuwe gemeente Westerkwartier. Deze krant volgt de herindeling op de voet. Deze week wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi (VZ Westerkwartier).

U bent nu tien maanden wethouder. Is het akkoord dat u bereikte met de provincie over een snel fietspad van Leek naar Groningen uw grootste wapenfeit tot nu toe?

‘Als dit nieuwe fietspad er straks eenmaal ligt, is dat heel zichtbaar. In dit vak spreek ik vaak met individuele burgers die met een probleem zitten dat voor hen persoonlijk heel groot is. Als ik eraan kan bijdragen om zo'n probleem tot een bevredigende oplossing te brengen, vind ik dat wel zo mooi. Misschien zelfs nog wel mooier.’

Bij uw aantreden in januari zit het dossier rond dit snelle fietspad in een impasse: provincie en de oude gemeente Leek stonden lijnrecht tegenover elkaar.

‘De provincie wilde de goedkope variant ten zuiden van de A7. Om Oostwold te ontsluiten, sprak de voormalige gemeente Leek zich uit voor de variant ten noorden van de A7 (meerkosten: 3 miljoen). Als wethouder ben ik zelf op onderzoek uitgegaan. Ik kwam erachter dat met de miljoenen die de provincie voor dit project opzij had gelegd, slechts een fietspad zonder aanlandingen kon worden gerealiseerd. Maar wat heb je aan een fietspad dat de dorpen links laat liggen? Om dorpen als Leek, Lettelbert en Oostwold goed te ontsluiten, moest er nog eens 9 ton op tafel komen. Zoveel geld heeft de gemeente Westerkwartier niet. Als wij dit 'gat' hadden moeten dichten, was het snelle fietspad er niet gekomen. Gelukkig is het na veel gesprekken op het provinciehuis gelukt om gedeputeerde Fleur Gräper zover te krijgen dat de provincie hiervoor de beurs trekt.’

Wat is het grootste winst van het fietspad, zoals dat er nu komt?

‘De wedijver tussen de noord- of de zuidvariant is van tafel. De variant waarover wij nu een akkoord met de provincie hebben bereikt, is een mix van beide varianten. Het dorp Leek wordt hiermee goed bediend. Maar ook de klachten die ik al langer hoorde over de slechte route langs het Leekster Hoofddiep, worden nu opgelost. Maar vooral naar Oostwold is heel goed geluisterd: Er komt een apart fietspad vanuit dit dorp dat wordt geintegreerd in de nieuw aan te leggen geluids- en zonnewal van 1500 strekkende meter met een directe aansluiting op de nieuwe fietsverbinding naar Groningen.’

Wie was de bedenker van deze creatieve oplossing?

‘Als gemeente Westerkwartier hebben wij deze oplossing aan de provincie aangereikt. Provincieambtenaren hebben dit vervolgens op de tekentafel uitgewerkt. Als deze oplossing niet was bedacht, hadden inwoners van Oostwold vanuit de bovenverdieping van hun huizen rechtstreeks kunnen uitkijken op de passerende fietsers op het snelle fietspad zonder er zelf gebruik van te kunnen maken. Dat was voor ons als Westerkwartier onverteerbaar.’

Koos Bijlsma