'Tijdelijke Paddepoelsterbrug vertraagt procedure niet'

Het bedenken van eerst een tijdelijke in plaats van meteen definitieve oplossing voor de Paddepoelsterbrug in Groningen, vertraagt de komst van de echte nieuwe verbinding niet, verwacht de Groninger wethouder Philip Broeksma.

Hij sprak woensdag met bezorgde omwonenden die bang zijn dat ze met een tijdelijke oplossing blijven zitten, als die er al komt. Broeksma en gedeputeerde Fleur Gräper (D66) kregen woensdagmorgen op het bordes van het Stadhuis een pamflet aangeboden van de Belangenorganisatie BrugTerug.

Die roept hen daarin namens alle achterliggende organisaties en verenigingen op alle zeilen bij te zetten om ervoor te zorgen dat Rijkswaterstaat de brug over het Van Starkenborghkanaal zo snel mogelijk terugbrengt. De rijksdienst moet daarbij de belangen van alle gedupeerden aantoonbaar (‘op democratische wijze’) afwegen en behartigen. Het pamflet ging per post naar het ministerie.

Groninger Landschap: brug absoluut onmisbaar

De overhandiging werd bijgewoond door vertegenwoordigers van organisaties die achter BrugTerug staan, zoals de Fietsersbond, Wandelnet, dorps- en buurtorganisaties, de Rijksuniversiteit (de brug ligt vlakbij Zernike), vv Astrea, Pieterpad en begraafplaats Wierum.

Directeur Marco Glastra van het Groninger Landschap legde uit dat de Paddepoelsterbrug absoluut onmisbaar is voor de relatie tussen Stad en Ommeland. ,,De brug moet zo snel mogelijk terug, Stad en provincie moeten daarbij ook hun verantwoordelijkheid nemen.’’

De Brug zelf aan het woord

Voor het eerst kwam de verbinding zelf ook aan het woord, in de persoon van Baudien Bauman. Voor de deur van het stadhuis droeg ze, gehuld in een jurk in de vorm van een brug, dit gedicht van de Paddepoelsterbrug voor:

Ik ben de brug

ik ben de verbinding tussen Stad en platteland

ik ben de identiteit van Groningen gelegen in de verhalen en de geschiedenis van het land

ik ben de brug die verbindt

de brug van ontmoetingen

ik ben de wandelaar, fietser, de oude man in de scootmobiel

de verdrietige geliefde in de begraafstoet,

het schoolgaande kind,

de forens naar Zernike,

de bewoner van Hoog en Laag Paddepoel

ik ben de toerist, de recreant, de horecaondernemer

ik ren, ik skeeler, ik jog, ik race, ik geniet

ik ben de ouder met de kinderen op zondagochtend

ik hoor de eeuwenoude verhalen en word omringd door duizenden Groninger levens die van dit mooie land hebben gehouden

Ik ben de brug die verbindt

ik ben iedereen die in Groningen meetelt en wat er in Groningen meetelt

ik ben het land en het land is mij

ik ben de oude landweg die loopt en de mensen door hun leven draagt

een leven van welzijn, van groen zijn, van Gronings zijn

ik ben een brug van betekenis

ik ben onbetaalbaar en van onschatbare waarde

ik ben de verbinding, aan de voet van de Martinitoren, dat wat boven Groningen gaat

ik ben de brug die verbindt

ik hoop dat u mij ziet staan

waar een wil is, is een brug.

Rijkswaterstaat heeft hoop uit te leggen

De manier waarop Rijkswaterstaat tot dusver op eigen houtje te werk is gegaan, staat steeds meer mensen tegen. De brug werd in september 2018 door een bedieningsfout van de brugwachter stuk gevaren. Rijkswaterstaat repareerde de brug niet, waardoor de eeuwenoude verbinding tussen Stad en provincie verdween. Experts zeggen dat de brug gemakkelijk teruggelegd had kunnen worden. Rijkswaterstaat wilde dat vanwege de veiligheid voor de scheepvaart niet doen. De dienst maakte onlangs bekend dat er in november meer duidelijkheid komt. BrugTerug is bang dat het rijk een planstudie naar de nieuwe brug uit 2015 (toen de brug nog van de provincie was) van tafel veegt en helemaal geen nieuwe brug meer wil.

Steun van alle kanten

BrugTerug heeft steun van ruim duizend particulieren (recreanten, scholieren, studenten en forenzen) en instellingen uit Stad en Ommeland, zoals het Scheepvaartmuseum, Groninger Museum en Wierdenmuseum, wandelclubs, kerkenstichtingen en toeristische organisaties.

Dat geduld in de regio afneemt, bleek onlangs ook al uit een gezamenlijke oproep van GS (provincie) en B en W van de gemeenten Groningen, Het Hogeland en Westerkwartier. Alle politieke partijen die daar actief zijn, stuurden bovendien een unieke gezamenlijke brandbrief aan de minister van Infrastructuur en waterstaat. In de Tweede Kamer stelde D66 al meermalen vragen over de kwestie.