Lauwers College start met gymnasium vanaf brugklas

Bij het Lauwers College kunnen leerlingen vanaf dit schooljaar al vanaf de brugklas met het gymnasium beginnen.

Direct vanaf de eerste klas krijgen vwo-leerlingen de mogelijkheid te kiezen voor een programma met taal, literatuur, geschiedenis, kunst, cultuur, theater, architectuur en filosofie van de klassieke oudheid.

Vanaf de eerste klas krijgen leerlingen het vak Klassieke Vorming. In de tweede klas komen daar de talen Grieks en Latijn bij. Na de derde klas mag er zelf worden gekozen welke van de twee talen er gevolgd kunnen worden.

Een gymnasiumopleiding is nuttig voor een groot aantal vervolgopleidingen. Denk aan medische opleidingen, waar alle bloedvaten, botten en organen in het Grieks geleerd moeten worden, maar ook een vak als farmacie wemelt van de Latijnse termen, net als juridische opleidingen en vakken als geschiedenis en kunstgeschiedenis.