Aaltje en Geert Smallenbroek I Historisch Correct

Op zaterdag 12 oktober was de Dag van de Groninger Geschiedenis. Het thema was Zij / Hij. Vandaar dat ik nu een zij / hij uit de Leekster historie in mijn column plaats. Aaltje en Geert Smallenbroek.

Jarenlang runden ze samen een schoenenzaak in Leek. Het was een bekend duo. Veel mensen dachten dat het een echtpaar was. Dat was niet het geval. Ze waren zus en broer, en bleven ongehuwd, en bij elkaar inwonend. Op de foto zijn ze nog jong. De meeste oudere Leeksters zullen hen al wel herkend hebben. Aaltje en Geert staan op de foto met hun ouders. Vader Jan en moeder Willemina waren geboren in Leek. Toch werd Aaltje in 1921 geboren in Westerbork. Vader Jan had daar namelijk de mogelijkheid gekregen om een schoenmakerij over te nemen. Geert werd geboren in 1922. Maar toen woonde het gezin inmiddels weer in Leek. Daar was het gezin inwonend bij familie.

Bonnema

Vanaf 1929 had het gezin een eigen woon- en werkruimte. Dat was naast kruidenier Bonnema. De hiervoor genoemde panden in Leek zijn inmiddels gesloopt. In 1949 verhuisde schoenmakerij Smallenbroek naar de overzijde. Zowel Aaltje als Geert hielpen al op vroege leeftijd mee in de zaak. Zoals dat vaak gebeurde bij kinderen van ondernemers. Vader Jan overleed in 1964. En maakte de grote verandering uit 1965 dus niet meer mee. De zaak werd namelijk flink uitgebreid en gemoderniseerd. In 1974 overleed moeder Willemina.

Aaltje en Geert runden de schoenenzaak tot in de jaren tachtig. Ze verkochten de zaak en gingen wonen op het adres waar ze als kleine kinderen al gewoond hadden. Inmiddels zijn ze beide overleden. Er was natuurlijk meer in hun leven dan schoenen. Aaltje en Geert zaten bijvoorbeeld samen in een zangkoor. En Aaltje had eigenlijk verder willen leren. Maar dat was vroeger, vooral voor meisjes, vaak niet mogelijk. Terwijl ‘paarden’ bij Geert een min of meer verborgen passie was. Geert heeft ook nog kleine vogels gehouden. En hij was lid van de plaatselijke Anti-Revolutionaire Partij. Dat laatste was eigenlijk ook verbonden met hun kerkelijke gezindte: Gereformeerd.

De Hoeksteen

Nog een leuk verhaaltje: Aaltje vertelde mij dat ze het mooi vond dat de nieuwe gereformeerde kerk (de Hoeksteen, nu PKN-kerk) juist op die plek werd neergezet. Want op bijna dezelfde plek stond een boerderij van Palsma. En Palsma stond bekend als iemand die veel vloekte.

Albert Graansma