College Westerkwartier: Hard aan de slag om tekorten op jeugdzorg te bestrijden

Jeugdwethouder Elly Pastoor (PvdA) nam woensdagavond nadrukkelijk afstand van de suggestie van oppositiefracties dat B en W van Westerkwartier de afgelopen maanden passief toekeken hoe de tekorten op Jeugdzorg en WMO opliepen.

Samen met andere Groninger gemeenten zet Westerkwartier alles op alles om een rem te uitzetten op de uitgaven voor de jeugdhulp, aldus de wethouder. Pastoor: ,,Het plan dat we hiervoor hebben ontwikkeld, bevat liefst 18 maatregelen die in werking zijn gesteld.’’ Volgens haar is het een illusie te denken dat gemeenten de taken op het gebied van Jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) met minder geld van het Rijk kunnen uitvoeren. ,,Den Haag heeft ons opgescheept met een onmogelijke opdracht’’, stelde zij.

Een vuist richting Den Haag

Volgens haar collega-wethouder Bert Nederveen (ChristenUnie, financiën) maken de Groninger gemeenten al langere tijd gezamenlijk een vuist richting Den Haag om meer geld los te krijgen voor de uitvoering van taken op het gebied van het sociaal domein. Maar Nederveen verwacht niet dat de financiële compensatie genoeg zal zijn om in het Westerkwartier het extra tekort op te vangen dat recentelijk is becijferd op ruim 4 miljoen.

Voldoende grip?

Dit extra tekort was reden voor de oppositiefracties GroenLinks en Sterk Westerkwartier om een interpellatiedebat aan te vragen. De respectievelijke fractievoorzitters Klaas-Wybo van der Hoek en Harry Stomphorst wilden antwoord op de vraag of B en W wel voldoende grip hebben op de eigen financiën.

Wethouder Nederveen maakte er geen geheim van: ,,Ook wij als college balen van dit extra miljoenentekort.’’ Maar volgens hem hadden de cijfers over de gemeentelijke financiën die in de zomer zijn voorgelegd aan de gemeenteraad, nadrukkelijk een voorlopig karakter. Een extra tekort is onontkoombaar, meent hij. Nederveen noemt dit het logische gevolg van het uitgangspunt dat B en W en gemeenteraad hanteren, dat niemand die zorg behoeft tussen wal en schip valt.

Opvangen met reserves

Vorige week nog hield Nederveen rekening met de mogelijkheid dat het mes moet worden gezet in bestaande voorzieningen om het tekort op het sociaal domein te bestrijden. Na collegeoverleg eerder deze week ziet het er nu naar uit dat de algemene bedrijfsreserve kan worden ingezet om de verwachte extra tekorten over 2020 en 2021 op te vangen. Het preventiebeleid dat inmiddels is ingezet, moet vanaf 2022 vruchten afwerpen. De verwachting is dat tegen die tijd minder extra geld nodig is voor het sociaal domein.

De lokale partij Sterk Westerkwartier denkt dat het mogelijk moet zijn om de uitgaven in bijvoorbeeld de jeugdhulp terug te brengen zonder dat jongeren die hulp behoeven, in de kou komen te staan.