Het Westerkwartier fronst de wenkbrauwen wegens 'schrikbarend' opgelopen tekorten

‘Schrikbarend’ en ‘verontrustend’. De lokale politiek stelt vraagtekens bij de opgelopen tekorten op het sociaal domein in de gemeente Westerkwartier. Heeft het college de zaken wel onder controle?

Eerder werden de tekorten nog op 1,4 miljoen geraamd. Nu, amper drie maanden later, blijken deze met nog eens 2,9 miljoen te zijn opgelopen.

Naar de precieze achterliggende wegen blijft het gissen, aangezien wethouder Bert Nederveen niet op de behandeling van de begroting wilde vooruitlopen. B en W buigen zich dinsdag voor het eerst over de begroting 2020.

Schrikbarende kostenstijging

Daar nemen diverse politieke partijen geen genoegen mee. Zo heeft VVD inmiddels via schriftelijke vragen haar onvrede geuit. „Wij vinden deze kostenstijging op WMO en Jeugdzorg schrikbarend”, aldus Cheyenne Knottnerus-Cammans.

„Het feit dat deze stijging zich voordoet, verontrust ons. Maar ook het feit dat dit bij behandeling van de Perspectiefnota nog niet in beeld was.” Dit roept volgens haar de vraag op of de wethouder Bert Nederveen drie maanden geleden wel goed geïnformeerd was.

Wachten op heldere uitleg

Daar kan fractievoorzitter Harry Stomphorst van Sterk Westerkwartier zich wel in vinden. „Wat is er in de afgelopen drie maanden gebeurd, dat het verschil ineens zo groot is?”, vraagt hij zich af.

„Ik reken woensdagavond tijdens de raadsvergadering op een heldere uitleg van de wethouder.”

Is het college wel in controle?

Volgens Klaas-Wybo van der Hoek, fractievoorzitter van GroenLinks, zijn de oplopende tekorten niet zozeer verrassend. Dat is nationaal een trend, zegt hij. „En de wethouder kondigde tijdens de laatste raadsvergadering al een groter tekort aan. Een kleine drie miljoen is echter redelijk veel.”

Van der Hoek is verrast door de handelswijze van het college. „Eerst zouden we een heleboel tekortkomen, daarna viel het weer mee. Bij het bespreken van de Perspectiefnota volgde eenzelfde patroon. Het is verontrustend dat iedere keer, om verschillende redenen, de verwachtingen en voorspellingen heen en weer gaan.”

De fractievoorzitter zegt dat het op deze manier lastig is voor een raad om te functioneren. De hamvraag is woensdagavond tijdens de raadsvergadering volgens hem dan ook of het college de zaken nog wel onder controle heeft.