ICT Groningen krijgt er van langs in rapport Noordelijk Belasting Kantoor

Het aandeel van ICT-Groningen in de problemen bij het Noordelijk Belastingkantoor is groter dan eerder gedacht. Dat blijkt uit een recent vertrouwelijk rapport over het belastingkantoor, in handen van Dagblad van het Noorden.

Door de problemen bij het Noordelijk Belastingkantoor verliep de inning van belastingen de afgelopen twee jaar chaotisch. Bij het opleggen van de belastingaanslagen van de gemeente Groningen en de drie noordelijke waterschappen, Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân,zijn duizenden fouten gemaakt. Daardoor zijn grote achterstanden ontstaan.

Andere partij

De ICT bij het Noordelijk Belasting Kantoor wordt inmiddels door een andere partij gedaan, meldt de gemeente. Of dat een direct gevolg is van de manier waarop ICT Groningen haar werk doet, is onduidelijk.

ICT Groningen zorgde voor vrijwel alle ICT-diensten die het belastingkantoor nodig heeft. Denk aan werkplekken, telefonie, printers en programma’s. Medewerkers ervoeren problemen met de computers en programma’s, zo blijkt uit het rapport. Computers startten traag op, cursors haperden en Outlook stagneerde.

,,Dit brengt telkens weer een verlies aan productiviteit vanwege het niet of trager kunnen werken. Medewerkers worden er murw van”, zo staat in het rapport. ,,Veel werkplekken bij het belastingkantoor hebben last van onverklaarbare crashes van de browser. Bij vlagen verliezen medewerkers flinke stukken van werk dat ze al hebben voltooid.”

Trage afhandeling

Ook wordt in het rapport geklaagd over de trage afhandeling van problemen: ,,Veel zaken blijken maanden open te staan. Soms langer dan een jaar! Ondanks alle intellect en welwillendheid om tafel, lukt het niet om ze op te lossen.”

Als een probleem wel is opgelost, zijn er vaak ook onduidelijkheden. ,,Het komt regelmatig voor dat betrokken ICT-medewerkers op het moment dat iets eindelijk functioneert, niet kunnen verklaren waarom het dan opeens wel werkt. Dat is geen probleem als je er nooit meer aan hoeft te komen, maar bij ICT is dat niet het geval. Een server moet altijd weer een keer kunnen worden herstart voor een update.”

In een reactie zegt de gemeente over de problemen: ,,Het belastingkantoor en de gemeente gaan zich richten op de toekomst en gezamenlijk inzetten op kwalitatief hoogwaardige ICT dienstverlening, om het belastingkantoor in staat te stellen haar taken zo goed mogelijk te vervullen.”