Gemeente Westerkwartier is miljoenen meer kwijt aan sociaal domein

De gemeente Westerkwartier staat aan de vooravond van mogelijk moeilijke keuzes die gemaakt moeten worden.

Dat komt door de tekorten op het sociaal domein (jeugdzorg en Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Dat tekort was voor volgend jaar becijferd op 1,4 miljoen euro. Nu blijkt dat deze raming veel te voorzichtig is geweest. ,,Het geraamde tekort is opgelopen met nog eens bijna 3 miljoen tot 4,3 miljoen in totaal’’, meldt wethouder Bert Nederveen (ChristenUnie).

Snijden in voorzieningen?

Het aanvankelijke tekort had de gemeente met haar reserves kunnen opvangen, zegt Nederveen. ,,Maar nóg eens bijna 3 miljoen ophoesten, lukt niet.’’ Daarom sluit Westerkwartier zich aan bij de actie van Groninger gemeenten die een beroep doen op het Rijk om compensatie te bieden. Nederveen verwacht niet dat deze compensatie vanuit Den Haag toereikend zal zijn. Hij sluit dan ook niet uit dat er volgend jaar al moet worden gesneden in voorzieningen.

B en W buigen zich dinsdag voor het eerst over de begroting 2020. Hierop wil Nederveen niet vooruitlopen.