Waar dat puin vandaan komt? Niet uit de Himalaya!

“Zien jullie wat er op de grond ligt? Dat is puin. Waar komt het puin vandaan denken jullie?” – “De Himalaya!” Kinderen van groep 6, 7 en 8 van OBS De Hasselbraam en CBS Van Panhuys bezoeken in Leek het bouwterrein van aannemer Bouwhuis.

Die maakt een gedeelte van De Hoven gereed voor woningbouw. De kinderen van de nabijgelegen Brede School zijn uitgenodigd om de werkzaamheden te komen bekijken.

“Nee, het puin komt niet uit de Himalaya, dan wordt het wel erg duur!” antwoordt projectleider Herbert Lambers van Bouwhuis. “Het puin komt van gesloopte huizen. Als je goed kijkt, zie je zelfs stukjes van oude tegels tussen het puin liggen.” Na een korte presentatie op school, start de rondleiding bij de bouwkeet. Voorzien van bouwhelmen en veiligheidshesjes leidt de route langs de aanleg van een rioleringsput, een graafmachine met GPS en drainagebuizen. De kinderen luisteren aandachtig en kijken verwonderd naar alles wat er om hen heen gebeurt.

De gemeente Westerkwartier is blij met de rondleiding, een initiatief van Bouwhuis. Bij inschrijvingen wordt vaker beloofd door opdrachtnemers dat zij iets zullen ondernemen voor de omgeving. Toch komt het zelden tot de uitvoering, bijvoorbeeld omdat het werk tegen zit of omdat er geen tijd wordt vrijgemaakt voor het organiseren van de activiteiten. Het moet de kinderen mede enthousiasmeren om voor techniek te kiezen.

De rondleiding eindigt bij de bouwkeet waar de kinderen iets te drinken aangeboden krijgen. Een volmondig “Ja!” volgt zodra de vraag wordt gesteld of de kinderen het leuk vonden om rondgeleid te worden over de bouwplaats. Afsluitend krijgen de kinderen een rugtas mee met onder andere informatie over het infravak, een notitieblok met pen en een waterpassleutelhanger.