'Tijd is gekomen voor dorpsdemocratie' I Westerkwartiertje

Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en drie dorpen in de voormalige gemeente Ezinge vormen sinds dit jaar de gemeente Westerkwartier. Deze krant volgt de herindeling op de voet. Deze week: D66-fractie assistent Jan Gutman uit Visvliet.

Als oud-raadslid van Zuidhorn stond u bij de verkiezingen in november op een onverkiesbare plaats. Waarom?

"Daaraan lagen indertijd gezondheidsredenen ten grondslag. Gelukkig gaat het nu veel beter en kon ik als fractie assistent worden beedigd.''

D66 sleepte vorig jaar een schamele 1 zetel binnen. Bent u dit al te boven?

"We zagen dit aankomen. Al heb je als partij nog zulke mooie lokale standpunten: je wordt vooral afgerekend op 'Den Haag'. De overgang van Pechtold naar Jetten deed D66 in die tijd geen goed. Het gaat nu beter. Maar wat meer vuur vanuit D66 in Den Haag zou mij welkom zijn.''

Hoe staat de nieuwe gemeente er voor?

"Zo'n herindelingsproces heeft tijd nodig. Ik vrees dat er wel drie jaar overheen gaan voordat Westerkwartier echt op stoom komt. Wat mij dwars zit is dat burgers slechts op afspraak terecht kunnen in de vier gemeentehuizen. Vooraf was beloofd dat de gemeente voor burgers 'dichtbij' zou zijn.Helaas wordt dit zo niet waargemaakt.''

Uw bepleit dorpsdemocratie. Wat is dat?

,,Dorpen moeten de ruimte krijgen om met plannen te komen die door de dorpsbewoners worden gedragen. De huidige verenigingen van dorpsbelangen zouden moeten worden omgevormd tot democratisch gekozen dorpsraden. Zo'n extra bestuurslaag is onontkoombaar in een opgeschaalde gemeente.''

Zijn dorpsraden haalbaar in alle 41 dorpen?

"Dat denk ik wel. De gemeente moet dit faciliteren. Daar wordt nu nog onvoldoende aan gewerkt. Binnenkort moeten hiertoe de eerste stappen worden gezet.''

Tekst: Koos Bijlsma