Paddepoelsterbrug al jaar kapot: Rijk wil ook geld van regio voor veerpontje naar stad Groningen

Rijkswaterstaat vraagt ook een bijdrage van de regio voor de komst van een veerpontje ter vervanging van de kapotgevaren Paddepoelsterbrug in Groningen.

Dat kan een oplossing voor deze belangrijke schakel in de fietsverbinding tussen Stad en het Hogeland en Westerkwartier nog verder in de weg staan, bleek woensdagavond in de raadscommissie Beheer en Verkeer. ,,Deze randvoorwaarde heeft ons verrast’’, stelde wethouder Philip Broeksma.

Beschadigde brug al jaar uit verkeer: omfietsen

Volgende week is het precies een jaar geleden dat de brug over het Van Starkenborghkanaal aan de noordoostkant van de Stad werd aangevaren door een binnenvaartschip na een fout van de brugwachter. ,,Ongemakkelijk lang’’, onderstreept Broeksma. Sinds de aanvaring moeten forenzen, studenten en scholieren uit de ‘ommelanden’ tot bijna een half uur omfietsen.

Buurgemeenten Groningen, Westerkwartier en het Hogeland gaan deze week weer rond de tafel met de Rijkswaterstaat over een oplossing. ,,Wij hebben het geld niet voor de exploitatie van een veer’’, stelt Broeksma. Met zijn buur-wethouders dringt hij nogmaals aan op een oplossing door Rijkswaterstaat, beheerder van de scheepvaartroute Lemmer-Delfzijl via Groningen.

RWS ziet veer als voorlopig alternatief voor tijdelijke brug

De verantwoordelijkheid daarvoor ligt volgens Broeksma bij RWS. Die had het veer al naar voren geschoven als voorlopig alternatief voor een tijdelijke brug waar de binnenvaart onderlangs kan passeren. Die laat door langdurige vergunningsaanvragen nog zeker tot begin 2021 op zich wachten. Uiteindelijk wil de rijksdienst helemaal af van de brug omdat die een obstakel in de vaarroute zou vormen.

Inwoners van de regio ten noorden en oosten van de stad eisen (met het actiecomité Brug t’rug voorop) een blijvende oplossing en krijgen daarin brede steun van de politiek. Dat RWS überhaupt een veer haaks op deze drukke vaarroute wil laten pendelen, verrast bijvoorbeeld PvdA’er Rik van Niejenhuis. ,,Dat lijkt vanuit veiligheidsoogpunt geen heel goed plan.’’